Kammarkollegiet ser över registerkostnad för idéburna organisationer

Ett välkommet besked från regeringen och civilminister Erik Slottner.

Civilminister Erik Slottner ger Kammarkollegiet i uppdrag att presentera en analys av anslutningen och avgiften till registret för idéburna organisationer i välfärden. Kammarkollegiet ska återkomma med analysen till regeringen senast den 18 december.

– Det är ett mycket välkommet initiativ! Den höga avgiften gör att idéburna organisationer avstår från att registrera sig. Nu hoppas vi att Kammarkollegiet sänker avgiften, så att registret kan komma till nytta för kommuner, regioner och statliga myndigheter som vill rikta upphandlingar till idéburna organisationer, säger Karin Liljeblad, branschexpert hos Fremia.  

Vi varnade för höga avgifter

Fremia, Famna och en rad organisationer i den idéburna sektorn varnade redan innan registret infördes att en årsavgift om 12 000 kronor är alldeles för hög. Det är 14 gånger mer än den avgift som Samuel Engblom skisserade i sin statliga utredning (SOU 2019:56), som ligger till grund för de politiska besluten bakom registrets tillkomst. Dessutom måste idéburna organisationer ta höjd för avregistreringskostnaden, sammantaget handlar det om minst 60 000 kronor per organisation.

 Vi befarade att med en så hög avgift kommer få idéburna organisationer att registrera sig. Dessa farhågor har besannats, säger Karin Liljeblad.

Passa på att öka registrets användbarhet

Regeringens uppdrag till Kammarkollegiet innebär att myndigheten, senast den 18 december, ska lämna en analys till regeringen av anslutningen till registret och avgiften. 

 Fremia hoppas att Kammarkollegiet i samband med översynen passar på att öka registrets användbarhet, genom att låta det innehålla uppgifter om vilka verksamheter de olika idéburna organisationerna bedriver och var, avslutar Karin Liljeblad.

Summering: Regeringen fattade den 2 november beslutet att ge Kammarkollegiet i uppdrag att analysera kostnaden för att finnas med i registret över idéburna aktörer i välfärden. ”Det här är ett viktigt verktyg för att stärka idéburen sektor. Nu vill vi vässa det”, säger civilminister Erik Slottner (KD) i Altinget (2/11-2023).

Relaterat innehåll