Fremia och Famna möter Stockholms äldreborgarråd

"Idéburen välfärd behöver långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar"

Partnerskap med den idéburna sektorn, hållbara ekonomiska förutsättningar och kompetensutveckling för äldreomsorgens medarbetare. Det var frågorna på dagordningen när Fremia och Famna idag träffade Torun Boucher, äldreborgarråd (V) i Stockholms stad i slutet av augusti 2023.

Gruppbild möte Torun Boucher
På bilden: Victoria Engman Broadly, sakkunnig Famna, Torun Boucher äldreborgarråd (V), Robert Mjörnberg, ordf äldrenämnden (V) och Karin Liljeblad, branschexpert Fremia.

Den 31 augusti mötte Fremia och Famna äldreborgarrådet Torun Boucher (V) och Robert Mjörnberg (V), ordförande i äldrenämnden, för att prata om förutsättningarna för idéburen äldreomsorg i Stockholms stad. Under mötet diskuterades bland annat bakgrunden till att den reserverade upphandlingen av Hornskrokens äldreboende avbröts och hur staden kan gå vidare. Hur kan staden med hjälp av de nya möjligheterna i upphandlingsreglerna samverka med de idéburna vård- och omsorgsgivarna i staden?

Indexuppräkna ersättningar

Fremia och Famna betonade vikten av långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar. Senare i höst ska kommunfullmäktige fatta beslut om stadens budget för 2024.

– När stadens ersättningar inte räknas upp med löne- och kostnadsutvecklingen slår det rakt mot idéburna vård- och omsorgsgivare, och påverkar både medarbetare och de äldre som verksamheten är till för. Vi framförde att staden bör indexuppräkna ersättningarna i alla sina valfrihetssystem, säger Karin Liljeblad, branschexpert hos Fremia.

Akut kompetensbehov

En annan gemensam utmaning är behovet av kompetensutveckling för medarbetare kopplat till den skyddade yrkestiteln undersköterska, som trädde i kraft 1 juli. Det behövs långsiktiga kompetenssatsningar för äldreomsorgen kopplat till reformen. Behovet är akut redan i höst, eftersom staden inte har några medel kvar från det statliga Äldreomsorgslyftet. Famna och Fremia lyfte slutligen att vi har identifierat allvarliga utbildningsglapp i kursutbudet i vuxenutbildningen som behöver täppas till.

– Det saknas i dag fristående kurser i yrkessvenska inriktade på vård och omsorg i vuxenutbildningen i Stockholmsregionen. Stockholms stad bör säkra att den som behöver kan komplettera sina kunskaper med yrkessvenska, säger Karin Liljeblad.