Socialstyrelsens förslag till regler för skyddad yrkestitel undersköterska

Från och med sommaren 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Här kan du ta del av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram de närmare bestämmelserna om vilka krav som måste uppfyllas för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. De har tagit fram förslag på föreskrifter, som nu är ute på remiss till den 14 oktober.

Hur de närmare bestämmelserna om skyddad yrkestitel för undersköterska kommer att utformas blir viktigt för Fremias medlemmar i vård och social omsorg. Tillsammans med Famna och Vårdföretagarna bjöd vi därför in Socialstyrelsen till ett remissmöte, där myndigheten berättade om förslagen till bestämmelser och om förberedelserna för den kommande ansökningsprocessen.

Ta del av Socialstyrelsens presentation

Här kan du se Socialstyrelsens presentation i efterhand. OBS! att det inte är de slutliga bestämmelserna som myndigheten presenterar, utan förslagen som nu är ute på remiss inför kommande beslut. 

Här kan du ladda ned bilderna som Socialstyrelsen visade i presentationen.

Socialstyrelsens bilder till presentationen