Idéburna vårdcentraler högt skattade av sina patienter

De idéburna vårdcentralerna i Sverige är inte många. Men de placerar sig högt på topplistorna när patienterna själva sätter betyg. Det visar en analys som Vårdföretagarna har gjort.

Patientupplevd kvalitet är ett viktigt kvalitetsmått. I SKR:s nationella patientenkät för primärvården, från slutet av 2022, får patienter värdera allt från sitt helhetsintryck av vårdcentralen, till bemötande, tillgänglighet och kontinuitet i vårdkontakterna. 2022 års undersökning omfattar tio regioner och 865 av landets vårdcentraler ingår i analysen.

De idéburna vårdcentralerna hamnar högt på topplistorna i Vårdföretagarnas analys Patienttoppen, som jämför resultaten i SKR:s undersökning utifrån regiform.

– Som i så många andra sammanhang redovisas inte idéburen sektor som en egen kategori, utan buntas ihop med privat regi. Men vi har själva kikat igenom analysen för att synliggöra de idéburna vårdgivarnas resultat, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert, Fremia.

Vid en genomgång av den nationella topplistan och de regionala sammanställningarna i Vårdföretagarnas analys, blir det tydligt att flera idéburna vårdcentraler hör till dem som värderas högt av sina patienter.

Patienterna uppskattar sjukvård bedriven i idéburen regi

Karin Liljeblad
  • Minst fyra idéburna vårdcentraler finns på listan över de 100 vårdcentraler i undersökningen som har fått högst betyg av sina patienter. Det är Ersta vårdcentral och Sophiahemmets husläkarmottagning i Region Stockholm, Bräcke diakonis Vårdcentralen Lokstallarna i Region Jönköping samt Bräcke diakonis Vårdcentralen Centrum i Västra Götaland.
  • I Region Jönköping är Bräcke diakonis Vårdcentralen Lokstallarna på topp 3 när det gäller patientnöjdhet (plats 3 av 46 vårdcentraler).
  • Valjehälsan är en av de tio mest uppskattade vårdcentralerna i Region Blekinge (plats 6 av 21 vårdcentraler).
  • Ersta vårdcentral och Sophiahemmets husläkarmottagning placerar sig båda bland de 20 vårdcentraler i Region Stockholm som har högst patientnöjdhet (plats 14 respektive plats 19 av 221 vårdcentraler).
  • I Västra Götaland placerar sig Bräcke diakonis Vårdcentralen Centrum som en av de 20 vårdcentralerna som får högst uppskattning av sina patienter (plats 19 av 206 vårdcentraler).

– Med tanke på att antalet idéburna vårdcentraler i landet i stort sett kan räknas på händernas tio fingrar så är detta minst sagt ett gott betyg. Analysen bekräftar att patienterna uppskattar sjukvård bedriven i idéburen regi, säger Karin Liljeblad.