Ändringar i föreskrifter för skyddad yrkestitel undersköterska

Fremia och Famna har lämnat remissvar på Socialstyrelsens ändringar i förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel for undersköterskor.

Sammanfattning

Socialstyrelsen föreslår några ändringar i sitt tidigare förslag till föreskrifter.

Famna och Fremia förde i vårt tidigare remissvar fram att vi anser att för den som påbörjar sin utbildning efter den 1 juli bör kraven motsvara yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå, eller det nationellt fastställda yrkespaketet inom vuxenutbildningen. Vi tillstyrker därför Socialstyrelsens förslag på den punkten. Vi har heller inget att invända mot Socialstyrelsen två andra ändringar i förslaget till föreskrifter.

I övrigt hänvisar vi till vårt tidigare remissvar angånde föreskrifterna för skyddad yrkestitel för undersköterskor.