Bra tillväxtmöjligheter inom idéburen välfärd

Klara Rapp, Famna:

"Nu är det dags att kavla upp ärmarna och ta för sig"

Idéburna organisationer inom välfärden har stor potential att växa de kommande åren. Den slutsatsen drar Famna i och med lanseringen av sin Tillväxtrapport, en årlig ekonomisk analys av idéburna aktörer i välfärden.

Famna genomför varje år en undersökning bland sina medlemmar, för att ta reda på hur de och branschen ligger till ekonomiskt. Årets rapport visar bland annat på ett trendbrott:

– Vi ser en utveckling där Famnas medlemmar är mindre beroende av det egna kapitalet än tidigare för att få verksamheterna att gå runt. Det är väldigt positivt, säger Klara Rapp, tf generalsekreterare på Famna.

En annan tydlig insikt från Tillväxtrapporten 2023 är att storleken spelar roll. De 17 största av Famnas medlemsorganisationer står för 96 procent av det totala resultatet. De har också en betydligt högre vinstmarginal, jämfört med de mindre organisationerna.

Goda förutsättningar för tillväxt

Oavsett storlek menar Famna att sektorn har goda tillväxtmöjligheter. Kommuners och regioners inköp av externa välfärdstjänster ökar och politiker över blockgränserna är positiva till att stärka förutsättningarna för idéburna aktörer och civilsamhället.

– Det finns anledning att vara hoppfull när det gäller idéburen sektor. Och med de nya lagändringar som kom förra året, om riktad upphandling till idéburna, fick sektorn ytterligare ett verktyg. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och ta för sig, säger Klara Rapp.