Fremia på plats när 1 400 ledande moderater träffades

Moderaternas Sverigemöte 2023 i Karlstad

Att föra kontinuerlig dialog med landets förtroendevalda i kommuner, regioner, regering och riksdag, är ett viktigt inslag i Fremias påverkansarbete för civilsamhällets förutsättningar och mer idéburen välfärd. 24–25 mars 2023 höll Moderaterna Sverigemöte i Karlstad. Fremia var på plats för att prata med moderata politiker från hela landet. Här kan du läsa Fremias branschexpert Karin Liljeblads reflektioner från mötet.

Porträtt, två kvinnor med ljust hår som tittar in i kameran, stående sida vid sida, bakom ett bord.

Karin Liljeblad, Fremia, och Anna Tenje (M), äldreminister, på Moderaternas Sverigemöte.

Sveriges statsminister, finansminister och ett stort antal av de övriga statsråden i regeringen är moderater. I riksdagen är Moderaterna tredje största parti. I 190 av landets kommuner är partiet med och styr. Det fanns med andra ord goda skäl för oss i Fremia att vara med när Moderaterna samlade 1 400 av sina ledande politiker till Sverigemöte.

Patrik Schröder, som är Fremias samordnare för civilsamhällesfrågor, och jag var därför på plats i Karlstad för att som utställare presentera Fremia, våra medlemmar och de frågor som vi driver. Extra roligt var att vi i montern samarbetade med våra kollegor i Giva Sverige och Värmlands idéburna.

Synliggöra tredje sektorn

Det var viktigt för oss att visa att mellan offentlig och privat sektor finns den tredje sektorn, med civilsamhällets organisationer och idéburna verksamheter. Vi bidrar till att lösa många samhällsproblem. Vi skapar engagemang och gemenskap och lägger grunden för ett bättre, mer sammanhållet samhällskontrakt. Det pratade vi om med de ledande politiker som vi träffade på Sverigemötet. Vi lyfte också upp det i den gemensamma debattartikel i Värmlands Folkblad, som vi fick publicerad i samband med mötet.

Idéburna organisationer bidrar med starka värdegrunder till mångfald och alternativ i den offentligfinansierade välfärden och gör stor skillnad för människor i utsatta livssituationer. Att idéburna vård- och omsorgsgivare är viktiga för valfriheten i äldreomsorgen var något som äldreminister Anna Tenje (M) lyfte fram i samtalet i vår monter.

Stort intresse för idéburet

Jag upplevde att det fanns en stor nyfikenhet bland de moderata politikerna på den nya lagstiftningen som gör att de kan skapa möjlighet för mer idéburen verksamhet i sin kommun och region. Många ledande kommun- och regionpolitiker bad att få underlag om den nya lagstiftningen och hur den kan användas, för att kunna ta diskussionen vidare på hemmaplan med samarbetspartier och förvaltningar. Och det hjälper vi förstås gärna till med. Här finns vårt material att ladda ner och som du också gärna får använda.

Att vara med på partievenemang och där prata med ledande politiker om förutsättningarna för civilsamhället och idéburen sektor är värdefullt. Men än viktigare för att det ska bli riktig verkstad är att ni medlemmar har en levande diskussion med politikerna i er egen region och kommun. Bjud gärna in ledande politiker på besök och en fika i er verksamhet. Berätta vad ni bidrar med varje dag och hur ni tillsammans, med rätt förutsättningar, kan göra samhället ännu lite bättre.