De vann upphandlingar av särskilt boende 2019-2023

De fem största äldreomsorgsföretagen vann 85% av alla upphandlingar av särskilt boende för äldre under 2019-2023.

I debatten om reserverad upphandling hävdas ibland att de särskilda upphandlingsreglerna för idéburna aktörer i välfärden inte behövs och att alla aktörer bör få vara med och tävla om anbuden. Men leder det, i praktiken, till en mångfald av aktörer i välfärden? Av nyfikenhet har vi undersökt vilka aktörer som vunnit de upphandlingar som genomförts av särskilt boende för äldre de senaste åren.

Metod

Statistiken är hämtad från Papliq, som är en upphandlingsplattform där samtliga upphandlingar finns tillgängliga. Via plattformen har vi identifierat samtliga upphandlingar av särskilda boende 2019-2023, genom att använda sökorden ”drift av särskilt boende” och ”särskilt boende”.

I vår redovisning har vi inte tagit med ramavtal om enstaka platser på särskilt boende, utan redovisningen handlar om upphandling av hela boenden.  

Av särskilt intresse för frågan om mångfald av aktörer har varit att undersöka hur stor andel av upphandlingarna som har vunnits av någon av de fem största äldreomsorgsföretagen. De är, enligt Grant Thorntons vårdrapport 2023, Ambea, Humana, Attendo, Team Olivia och Förenade Care.

Resultat

  • Mellan 2019 och 2023 gjordes 28 upphandlingar av särskilt boende för äldre.
  • I 24 av de 28 upphandlingarna vann något av de fem största äldreomsorgsföretagen.
  • Det innebär att, under de senaste fyra åren, vann de fem största aktörerna över 85 procent av upphandlingarna av särskilt boende för äldre.

Källa: Papliq 2019-2023, upphandlingar av särskilt boende för äldre

De vann upphandlingar av särskilt boende för äldre 2019-2023