Reserverad upphandling av vård för tortyrskadade i Region Stockholm

Nu förbereds – oss veterligen – den första reserverade upphandlingen för idéburna i hälso- och sjukvården. Det verkar bli Region Stockholm som tar täten och använder de nya upphandlingsreglerna före andra regioner i landet.

Sedan årsskiftet finns upphandlingsregler som gör det möjligt för regioner, kommuner och statliga myndigheter att reservera upphandlingar för idéburna organisationer i välfärden.

Nu tycks den första reserverade upphandlingen i regionernas hälso- och sjukvård vara på gång. Det är i Region Stockholm som psykiatriutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att förbereda en reserverad upphandling av vård för tortyrskadade (öppen psykiatrisk specialistvård för vuxna som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem efter krig, tortyr och/eller sexuellt våld). Förvaltningen förbereder nu upphandlingsdokument, som Hälso- och sjukvårdsnämnden därefter ska fatta beslut om. Vi förmodar att det kommer att ske efter sommaren.

– Vår bild är att det finns ett nyfiket intresse hos många kommun- och regionledningar för de nya upphandlingsreglerna. Men om den idéburna sektorn ska växa i välfärden måste det också bli verkstad. Det är därför bra att det finns kommuner och regioner som tar täten och använder de nya lagreglerna, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert på Fremia.

Tipsa oss om fler reserverade upphandlingar för idéburna

Finns det fler goda exempel på kommuner och regioner som nyttjar de upphandlingsreglerna som ger möjligheter för mer idéburen välfärd? Tipsa i så fall gärna Karin Liljeblad på karin.liljeblad@fremia.se