Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Fremia, tillsammans med Famna, har lämnat svar på Utbildningsdepartementets promemoria Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel (U2022-03863).

Sammanfattning

Från och med den 1 juli införs den skyddade yrkestiteln undersköterska. För att kunna få beviset om skyddad yrkestitel ska den sökande ha en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller komvux, eller fått motsvarande kompetens på något annat sätt. Motsvarande utbildning på folkhögskola är ett sätt att nå motsvarande kompetens.

I departementets promemoria föreslås en ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Fremia och Famna bedömer det som viktigt att utbildning på folkhögskola ska kunna leda till att den enskilde kan få den skyddade yrkestiteln. De föreslagna förändringarna är därför nödvändiga. Fremia och Famna tillstyrker därmed departementets förslag.