En digital infrastruktur för alla vårdgivare, oavsett regi

Fremia har tillsammans med Vårdföretagarna, Sveriges Läkarförbund, Famna med flera skickat en skrivelse till Inera om behovet av en digital infrastruktur för vård och omsorg, oavsett regiform.

Sammanfattning

I en skrivelse till Inera, SKR:s digitaliseringsbolag, efterfrågar Fremia med flera likabehandling av alla utförare i vård och omsorg, så att vi gemensamt kan säkerställa att individens data alltid kan finnas tillgänglig, oavsett huvudman eller utförare. Målet måste vara en sammanhållen vård och omsorg för individen – oavsett om den utförs av en idéburen, privat eller offentlig vård- och omsorgsgivare.