Motioner om civilsamhälle, idéburen sektor och kooperation 2023

Sammanställning av riksdagsmotioner från hösten 2023

Under höstens allmänna motionstid hösten 2023 inkom totalt 2 701 motioner. Bland dem finns en rad motioner som, på olika sätt, berör våra medlemmars förutsättningar att verka. Vi har gjort en sammanställning av riksdagsmotioner från den allmänna motionstiden 2023 som berör våra sektorer.

Sammanfattning

Nu har det första året gått av riksdagens nuvarande mandatperiod. I Fremias påverkansarbete är det i allra högsta grad intressant att bevaka vilka frågor riksdagsledamöterna har valt att lyfta under den allmänna motionstiden i riksdagen om våra medlemmars förutsättningar.

Fremia har, i samarbete med Concord, Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Giva Sverige, Studieförbunden och Svensk Kooperation, gjort en sammanställning av riksdagsmotioner från den allmänna motionstiden 2023 som berör våra sektorer.

I undersökning tillämpades sökord i riksdagens databas för att avgränsa sökområdet till motioner som berör sammanställningens sju rubriker; civilsamhälle, idéburen välfärd, folkbildning och studieförbund, bistånd, insamling och finansiering, kooperation samt personlig assistans. Motionsskörden är stor och vi har, i sammanställningen, haft som ambition att redovisa de motioner som specifikt berör förutsättningarna för våra medlemmar.