Budgetkommentar: ”Ekvationen kommer inte att gå ihop”

Tufft för många organisationer i civilsamhället, idéburen välfärd och personlig assistans

Petter Skogar:

"Sammantaget innebär budgeten sänkta ambitioner för den svenska välfärden i bred bemärkelse"

Kostnadsökningarna till följd av inflationen och det historiskt höga märket gör att många av Fremias medlemmar inom civilsamhälle, idéburen välfärd, personlig assistans och arbetskooperation redan går på knäna. När regeringen i dag presenterar sin budget står det klart att många får det fortsatt riktigt tufft. Samtidigt som deras insatser behövs mer än någonsin.

Regeringen kallar det för en ”återhållsam” och ”välavvägd” budget. Att hålla ner inflationen och stå emot den kommande lågkonjunkturen är givetvis viktigt. Men den budget som regeringen nu presenterar kommer att innebära allvarliga ekonomiska konsekvenser för många av Fremias medlemmar. På längre sikt innebär budgeten att utrymmet för det breda civilsamhället ytterligare minskar.

Det höga märket påverkar

Vi är mitt uppe i årets avtalsrörelse, med ett historiskt högt märke. Tillsammans med inflationen och andra kostnadsökningar innebär det ett riktigt tufft läge för våra medlemmar. När dessutom offentliga ersättningar och bidrag inte räknas upp, eller till och med sänks, går ekvationen helt enkelt inte ihop.

Några ljusglimtar?

Det finns såklart ljusglimtar i budgeten, som att Äldreomsorgslyftet förlängs. Det är ett efterlängtat besked, behovet av kompetensutveckling är stort i äldreomsorgen. Assistansersättningen höjs något mer än tidigare år, om än inte tillräckligt. Det är också bra att regeringen uppmärksammar civilsamhällets roll och funktion för utsatta människor i tider av kris, och ökar medlen till organisationer som arbetar med social utsatthet med 100 miljoner kronor.

Men sammantaget innebär budgeten sänkta ambitioner för den svenska välfärden i bred bemärkelse. Fremias medlemmar är avgörande för det förebyggande och främjande arbetet som gör skillnad på lång sikt, såväl som för att hantera nuvarande och kommande kriser. Det borde avspeglas i budgeten.

Relaterat innehåll