Budgeten: 100 miljoner per år till civilsamhället

I fredags kom budgetnyheten att regeringen satsar 100 miljoner kronor per år på civilsamhället. Huvuddelen av pengarna ska gå till att stärka insatserna till människor i utsatthet.

Tillskottet på 100 miljoner kronor till civilsamhället är en del av höstbudgeten inför 2024 och är en permanent satsning.

– Det är bra att regeringen uppmärksammar civilsamhällets roll och funktion för utsatta människor i tider av kris. Det är mycket positivt att det här är medel som regeringen vill tillföra statsbudgeten permanent. Det är alltså inte några ryckiga projektmedel utan ett stadigt tillskott, något som vi i civilsamhället har efterfrågat länge, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

– Vi ser fram emot att regeringen snarast återkommer med hur pengarna ska fördelas. Sedan är ju behoven stora redan nu och kommer troligen att öka de kommande åren. Frågan är ju hur långt de här pengarna räcker?, säger Patrik Schröder.