Kommentar: Tilläggsdirektivet för återvändandeverksamhet och anmälningsplikt

På sommarens sista regeringssammanträde beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Frågan som diskuterats mest är om offentliganställda ska tvingas rapportera kontakter med människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd till Migrationsverket eller polisen.

Många yrkesgrupper och verksamheter har varit starka motståndare till en anmälningsplikt, eller vad som också har benämnts som en angiverilag. Sveriges kommuner och regioner, SKR är helt avvisande inför ett möjligt förslag och kräver att kommuner och regioner i sin helhet undantas.

Hur utredningen kommer att förhålla sig till en eventuell anmälningsplikt i verksamheter som bedrivs inom privat sektor eller i civilsamhället, men med offentlig finansiering, är fortsatt oklart.

– Fremia är kritiska till utvecklingen och kommer fortsatt att följa utredningsarbetet oavsett om det riktar sig mot våra medlemmar eller inte. Det här är inte en samhällsutveckling som vi kan acceptera, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor på Fremia.

I och med tilläggsdirektivet, förlängs utredningstiden till 30 september 2024.