Fremia utvecklar arbetet för att ge stöd vid hot eller hat

Välkommen på första möte 7 september - anmälan är öppen

Fremia har inlett ett samarbete med Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att kunna ge bättre stöd och rådgivning vid hot eller hat. Under hösten bjuder vi tillsammans in till workshops, digitalt och fysiskt, för att diskutera vilka behov och möjligheter som finns inom civilsamhället. Ett första digitalt möte hålls 7 september och anmälan är öppen.

Under de senaste åren har samtals- och debattklimatet blivit tuffare och allt fler i civilsamhället utsätts för hot och hat. Många organisationer har interna strukturer, processer och verktyg för att förebygga och hantera hot och hat, som deras medlemmar eller anställda drabbas av. Vissa har utarbetat handlingsplaner och riktlinjer och kan fungera som goda exempel. Men det finns också många organisationer som ännu inte har dessa på plats, och som kanske inte ens inser vad som behövs förrän de själva blir drabbade.

– Tanken är att det stöd vi ger ska vara hållbart och kontinuerligt. Vi vill kunna stötta både i att sätta upp en förebyggande struktur, och om hotet eller hatet väl uppstår, säger Patrik Schröder, samordnare på Fremia.

Arbetet inleds med ett digitalt uppstartsmöte 7 september. Mer information kommer på inom kort. Vid mötet kommer MUCF och Fremia att redogöra för sina respektive, men samverkande, upplägg för att stödja och hantera hot och hat.

Syftet med mötet är sen att öppna upp för en diskussion med deltagande civilsamhällesorganisationer kring upplägget för att se till så att det möter de behov som finns. Vid mötet förväntas det att deltagande organisationer kommenterar på upplägget. Mer information inför mötet kommer följa i slutet av augusti.

Om ni är intresserade av att delta i mötet, skicka en intresseanmälan till Outi Krekula, senast 16 augusti på mejl. Om ni har frågor om mötet får ni gärna också kontakta Outi.

Vi ser fram emot att höra era synpunkter och diskutera nästa steg i arbetet.