Fremia värd för nordisk dialogplattform om sociala frågor

Vid det nordiska toppmötet för civilsamhällesfrågor i Köpenhamn 2021 fanns en tydlig vilja att stärka det systematiska samarbetet mellan organisationer som arbetar med sociala frågor. Nu står det klart att Fremia blir svensk värd för samarbetet. Under 2023–2024 bjuder vi in till flera dialogmöten.

Samarbetets fokus ligger på sakfrågor inom det sociala området. Som ett första steget görs en behovsinventering i form av nationella workshops, fysiskt och digitalt, 16 maj. Med utgångspunkt i behovsinventeringen kommer fem olika arbetsspår att sättas upp. I dessa gemensamma nordiska spår hålls fyra–fem digitala workshops med 20–40 organisationer i varje, med start under senhösten 2023. Tanken är att skapa en långsiktigt hållbar struktur för samarbetet.

Landsvärdar är, förutom Fremia, SOSTE i Finland, Frivillighet Norge, Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Danmark och en organisation i Island. Projektledare är den danska tankesmedjan Mandag Morgen.

En bred inbjudan om deltagande kommer att gå ut under mars. Om din organisation redan nu är nyfiken på samarbetet, kontakta gärna Patrik Schröder för mer information och intresseanmälan.