Nya momsregler för second hand utreds

Regeringen ger en utredare i uppdrag att se över momsreglerna för gåvor och försäljning av begagnade varor. Syftet är att undersöka om det går att förenkla regelverket för företag och organisationer som säljer begagnade varor och för dem som vill skänka varor till välgörenhet.

– Att få enklare regler för att skänka begagnade varor till civilsamhällets organisationer vore verkligen toppen! Det stärker förutsättningarna för civilsamhället att verka, såväl som den sociala och ekologiska hållbarheten, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

Utredningen, som ska redovisa sina slutsatser senast 31 mars 2025, ska bland annat:

  • ta ställning till om bestämmelserna om förenklad vinstmarginalbeskattning kan utformas på ett sätt som förenklar för företagen och därmed underlättar försäljningen av begagnade varor som är lämpade för återanvändning.
  • överväga om regelverket om uttagsbeskattning kan utformas så att mervärdesskattekonsekvenserna vid gåvor av varor till hjälporganisationer och liknande blir mer förutsebara.