Samarbetet med regionala nätverk går vidare

I januari 2023 träffades Fremia, Nätverket Idéburen sektor i Skåne, Värmlands Idéburna och Överenskommelsen i Västra Götalandsregionen, tillsammans med flera nationella paraplyer, för att diskutera behovet av ett närmare samarbete. Sedan dess har arbetet tagits vidare och ytterligare steg tas framåt.

Människor i möte

Januarimötet
 ledde fram till att nationella och regionala aktörer redan under våren samarbetade kring möten med politiker och tjänstemän i Malmö och Göteborg med fokus på upphandling och nya möjligheter för idéburna aktörer. Vid Moderaternas Sverigedagar i Karlstad och Kristdemokraternas KD-dagar i Örebro skrev vi gemensamma debattartiklar. Under Moderaternas Sverigedagar delade vi även på montern, tillsammans med Giva Sverige.

I slutet av april träffades vi igen i Karlstad, för att fördjupa samarbetet. Den här gången fanns även Samforma och Örebros föreningsråd med. Den första dagen ägnades åt konferens med 150 civilsamhällesdeltagare. På dagordningen stod bland annat en föreläsning med Susanna Alexius om att leda i komplexa uppdrag, och en presentation av civilsamhälleskartan Värmland av Mattias Larsson. Men också gemensamma diskussioner om hur civilsamhället kan vara en viktig del i att lösa många av våra stora samhällsutmaningar.

Samverkan för bättre förutsättningar

Under dag två diskuterades utmaningar och strategier i respektive organisationer. Fokus och förutsättningar varierar men vi förenas i arbetet för att stärka det civila samhällets förutsättningar.

– Det är tydligt att vi har mycket att tjäna på att dela mer information med varandra och även samarbeta mer konkret när tillfälle ges. Det kan handla om att medverka vid varandras arrangemang, skriva gemensamma debattartiklar eller erbjuda varandra ingångar till våra respektive kontaktnät, säger Patrik Schröder, samordnare på Fremia.

– Nu har vi träffats fysiskt två gånger. Till hösten blir det ett par digitala möten men om det finns något bra tillfälle så kan det även bli aktuellt att träffas fysiskt. Fremia hoppas och tror att det här är starten på ett långsiktigt och nära samarbete där fler regionala och nationella aktörer vill vara med.

Samordnare för arbetet är Anna Rydborg på Värmlands Idéburna och Mattias Larsson på Närverket Idéburen sektor Skåne.