Fremia inleder samarbete med regionala civilsamhällesnätverk

I mitten av januari 2323 inledde Fremia, tillsammans med flera andra nationella intresseorganisationer, ett samarbete med regionala nätverk inom civilsamhället och den idéburna sektorn. Vi träffades under en heldag i Stockholm för att lära känna varandra och skapa bättre förutsättningar för informationsutbyte och gemensamma påverkansansträngningar.

Gruppbild möte Fremia-regionala nätverkPå nationell nivå finns många organisationer som arbetar för att skapa större utrymme och bättre förutsättningar för sina medlemmar inom civilsamhället. Fremia samarbetar mycket med Famna, Forum, Giva Sverige, Idéburna skolors riksförbund och Nod, som alla var med när vi träffade Nätverket idéburen sektor Skåne, Överenskommelsen med det civila samhället inom VGR och Värmlands idéburna.

Under mötet diskuterades vad respektive organisationer redan gör och vad vi kan göra mer för att stärka varandras arbete. Mer konkret pratade vi om hur de politiska majoriteterna på olika håll i landet har formerats och vilka behov som finns när det gäller påverkansinsatser framåt.

”Civilsamhälleskartan”, som Nätverket idéburen sektor i Skåne har arbetet med under en längre tid, väckte stor nyfikenhet. Genom att ta ut och bearbeta bland annat SCB-data på kommunal och regional nivå kan kunskapen om den tredje sektorns omfattning och aktiviteter höjas avsevärt.

Det fanns ett tydligt intresse av att träffas igen, och att då bjuda in samtliga regionala nätverk i Sverige samt att även se över om några fler från den nationella arenan ska delta. Ambitionsnivån ligger på ett par digitala möten per termin och kanske något fysiskt möte per år, i anslutning till något annat arrangemang som många ändå planerar att delta på.