Fremia på plats för Kristdemokraternas möte i Örebro

I mitten av april samlades 1 200 Kristdemokrater i Örebro för årets KD-dagar. Fremia var på plats för att träffa ministrar, riksdagsledamöter, samt region- och kommunpolitiker från hela landet. Men också tjänstepersoner, sakkunniga och pressansvariga. Patrik Schröder, Fremias samordnare av civilsamhällesfrågor, berättar om mötet.

Kristdemokraternas stolthet över sina sex ministerposter och chefskap för tre departement slog an tonen för mötet. Liksom partiledare Ebba Buschs hjälpande hand vid incheckningen av de sista deltagarna, strax innan hon höll sitt inledningsanförande. Ett anförande som på flera sätt tog upp vikten av ett starkt civilsamhälle. Jakob Forssmed valde att fokusera på fritidskorten, en satsning som på bredden ska möjliggöra för fler unga att få en meningsfull fritidssysselsättning. För 2024 är det avsatt 730 miljoner kronor.

Civilsamhällets förutsättningar

Fremia delade utställningsplats med Giva Sverige. Tillsammans skrev vi också en debattartikel i Nerikes Allehanda där vi lyfte fram några frågor som vi menar att Kristdemokraterna särskilt borde prioritera. Även Örebros föreningsråd var med och undertecknade. Civilsamhällets förutsättningar, idéburen välfärd och finansiering stod i centrum.

Många kristdemokrater kommer från en förenings- och/eller samfundsbakgrund. Det innebär att förståelsen för civilsamhället som företeelse är hög.

 Gruppbild, Fremia, Jakob ForssmedPatrik Schröder, Fremia, Jakob Forssmed, socialminister, och Karin Liljeblad, Fremia, på KD-dagarna i Örebro.

I samtal med socialminister Jakob Forssmed lyfte vi särskilt fram möjligheterna med att teckna idéburna offentliga partnerskap, IOP, och reserverade kontrakt med idéburna aktörer. Men också att forskning och studier om ideellt engagemang i Sverige behöver fortsatt finansiering.

Idéburen välfärd

Vi träffade också civilminister Erik Slottner, som bland annat är ansvarig för upphandlingsfrågor. Han är därmed politiskt ansvarig för Kammarkollegiets register över idéburna välfärdsaktörer. Här har vi påtalat att de höga registreringsavgifterna är helt orimliga. Vi var överens med statsrådet om att vi behöver ses snarast på departementet för att diskutera frågan ytterligare, och att det finns mycket mer att prata om.