Storpublik på årets Civilsamhällesarena i Almedalen

Se seminarierna i efterhand på webben

Almedalsveckan 2023 är till ända. Fremia var på plats som medarrangör till Civilsamhällesarenan, som lockade över 1 200 besökare på plats och nu kan ses i efterhand av många fler på webben. Utöver det medverkade Fremias representanter vid flera rundabordssamtal, andras seminarier och mindre enskilda möten.

Seminarie CivilsamhällesarenanUnder invigningen av Civilsamhällesarenan medverkade bland andra Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige, socialminister Jakob Forssmed (KD), Amanda Lind, riksdagsledamot (MP), Hanna Gerdes, ordförande Civil Rights Defenders, och David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden.  

Tanken med Civilsamhällesarenan är att på allvar sätta civilsamhället på kartan under Almedalsveckan. Det långsiktiga syftet är att fördjupa samarbetet mellan civilsamhället, myndigheter och beslutsfattare.

– Almedalen är en demokratiarena där civilsamhället måste ha en stark och tongivande röst. Våra organisationer bidrar till demokrati, välfärd och innovation och med Civilsamhällesarenan vill vi tillsammans göra plats för frågor som rör våra förutsättningar att verka och utvecklas. På Civilsamhällesarenan skapar vi utrymme för civilsamhället att, tillsammans med politiker och andra aktörer, diskutera avgörande frågor och vrida och vända på lösningarna, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare på Fremia.

Jakob Forssmed invigde 

Under Civilsamhällesarenan arrangerades totalt 16 publika programpunkter med seminarier, debatter och samtal. Några av ämnena som stod i fokus var civilsamhällets roll i välfärden, hur hot och hat inom civilsamhället kan motverkas, utformningen av civilsamhällespolitiken, ungas villkor i Sverige och civilsamhället i krig och kristider. Dessutom hölls ett antal mindre rundabordssamtal.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) invigde Civilsamhällesarenan. Han poängterade bland annat vikten av ett vitalt civilsamhälle och att det är avgörande med förståelse mellan det offentliga och civilsamhället.

I det civila samhället motverkas hat, polarisering och oro.

Jakob Forssmed

– Det är en fantastisk möjlighet vi har på den här arenan att samtala om de viktiga frågor som vi möter i den rätt besvärliga tid vi lever i. Det är många kriser runt om i världen, det saknas inte bekymmer i tillvaron. Men då möts ni som varje dag vill göra skillnad i världen för medmänniskor. I det civila samhället ryms både stora organisationer och små gemenskaper människor emellan. Här växer mänsklig värme, förståelse och respekt – ett bättre samhälle. Men det är också här vi motverkar hat, polarisering och oro, sa Jakob Forssmed.

Vad vill Tidöpartierna med civilsamhället

Förutom att vi var medarrangörer till hela Civilsamhällesarenan, höll Fremia i flera programpunkter, både själva och tillsammans med andra.

Det seminarium som drog mest publik under hela Civilsamhällesarenan var Fremias och Giva Sveriges ”Åtta månader med Tidöavtalet – vad innebär det för civilsamhället?” där vi tog pulsen på de fyra partierna bakom regeringsunderlaget. Medverkade gjorde Emma Ahlström Köster, riksdagsledamot, Kulturutskottet, Moderaterna, Alexander Christiansson, riksdagsledamot, Kulturutskottet, Sverigedemokraterna, Jakob Olofsgård, riksdagsledamot, civilutskottet, Liberalerna och Roland Utbult, riksdagsledamot, ledamot Kulturutskottet, Kristdemokraterna.

Seminarie Civilsamhällesarenan

Samtalet kom att handla mycket om finansiering och kontroll. Representanterna för Tidöpartierna lyfte alla fram vikten av att bekämpa fusk och oegentligheter, och att det då behövs bra kontrollfunktioner. Några av de var samtidigt noga med att lyfta fram hur viktigt det är med ett starkt och oberoende civilsamhälle. För att nå dit, menade politikerna, behövs en bred flora av finansieringsmodeller, speciellt nu när tiderna är tuffa. Några löften inför höstbudgeten var ingen beredd att ge, men de lyfte några redan annonserade satsningar som fritidskorten och gåvoavdrag för företag.

Bekämpa gängkriminalitet med främjande åtgärder

Fremia arrangerade också ett seminarium om gängkriminaliteten och hur den kan knäckas med förebyggande och främjande arbete. Ärkebiskop Martin Modéus inledde med ord som påminde oss om allas människors värde. Han poängterade att vi måste ta i beaktande både brottsoffrens värdighet, brottslingarnas värdighet och kommande brottsoffers värdighet. Just nu, menade Modéus, verkar det som att hårda tag i alla lägen får gå före effektiva tag och evidens.

Seminarie Civilsamhällesarenan

Från politikersidan medverkade Teresa Carvalho, riksdagsledamot, Socialdemokraterna, och Fredrik Ahlstedt, riksdagsledamot, Moderaterna. De var överens om att det behövs krafttag för att stoppa nyrekryteringen till gängen, både hårdare straff och förebyggande arbete. Båda poängterade också att det är komplexa problem som kräver grundlig analys.

Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset, menade att vi redan vet väldigt väl vad som behöver göras, och att det inte framför allt handlar om hårdare tag.

– Politikerna har målat in sig i ett hörn i att det är mer repressiva åtgärder som behövs. Det stämmer inte att vi har försökt arbeta förebyggande en längre tid och att det inte har fungerat. Nu tar man resurser från det som har effekt och ger till det som inte har effekt. Det som behövs är ett stopp på nerskärningar på skola och socialtjänst, och i stället öka resurserna till det främjande arbetet. Det som behövs är ett alternativ till en brottslig karriär, sa Johan Oljeqvist.

Anna Dorrian Werner, påverkansansvarig och barnrättsjurist på Bris, var också oroad över fokuset på hårdare tag och repressiva åtgärder. Hon menar att vi måste sätta barnkonventionen i centrum, och se på frågan utifrån barns rätt till liv och utveckling. Nu läggs förslag som står i direkt strid mot barnkonventionen. Tidningen Omtanke har publicerat en artikel om seminariet.

Krokar i debatten om Arbetsförmedlingen

Tillsammans med Giva Sverige arrangerade vi seminariet ”EU, social ekonomi och arbetsmarknadspolitik – kan vi knäcka långtidsarbetslösheten?”, som knöt an till både EU:s handlingsplan för socialt företagande och till Arbetsförmedlingens besked om att ändra sina rutiner för arbetsträning. Samma dag som seminariet hölls, publicerades också en debattartikel i Altinget som Fremia med flera undertecknade.

Fremia höll också i årets sista seminarium på Civilsamhällesarenan, där representanter för alla medarrangörer stod på scenen; ”Almedalens kanske största och mest kompetenta panel” som Patrik Schröder sa i sin presentation. Ämnet var angeläget: ”När hat och hot blir vardag, vad behöver göras för att civilsamhället inte ska tystna?

Seminarie Civilsamhällesarenan

– Alla politiker älskar civilsamhället, men det blir så lite gjort. Regelverken utformas inte utifrån vår logik, ett aktuellt fall ser vi nu med Arbetsförmedlingens förändrade rutiner. Vi hörde från politikerna tidigare att vi inte har så mycket att hoppas på när det gäller finansiering från det offentliga. Samhällsutvecklingen går åt fel håll. Det kan låta dystert, men tillsammans står vi för en enorm kraft, det har vi sett inte minst under de här dagarna. Nu är det mobilisering som gäller, sa Petter Skogar, vd för Fremia och en av de medverkande i panelen.

Många aktiviteter i Almedalen

Sammanfattningsvis blev årets Civilsamhällesarena precis som vi hoppades: Välbesökt, innehållsmässigt relevant, välarrangerad och helt enkelt lite, lite bättre än förra året.

– Vi har träffat otroligt mycket människor, allt från regeringsrepresentanter, riksdagsledamöter, kommun- och regionpolitiker och inte minst en massa kollegor från civilsamhället. En del av de samtal som vi har haft kommer att stanna kvar i Almedalen, men mycket kommer att kunna konkretiseras framöver. I det är vi överens om att vi måste driva frågorna tillsammans. Vi inom civilsamhället måste mobilisera oss för att kunna göra mer och för att skapa de förutsättningar som vi behöver, säger Patrik Schröder.

Vi inom civilsamhället måste mobilisera oss för att kunna göra mer och för att skapa de förutsättningar som vi behöver.

Patrik Schröder

– Efter sommaren ska vi som arrangerade Civilsamhällesarenan utvärdera och prata ihop oss. Förhoppningen är att vi ses igen nästa år och att vi då är ännu lite bättre.

Utanför Civilsamhällesarenan på Donners plats höll flera av arrangörerna bakom arenan torgmöten. Famna höll i två pass på torget där bland andra Ersta diakoni, Rädda Barnen och Stockholms Sjukhem intervjuades om sin syn på idéburen välfärd.

Intervju på torgetFamnas Klara Rapp intervjuar Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem om hennes syn på idéburen välfärd.

Förutom i Civilsamhällesarenan medverkade representanter från Fremia i flera rundabordssamtal, andras seminarier och enskilda möten, både med fokus på civilsamhället, kooperation, idéburen välfärd och mer arbetsgivarrelaterade frågor.

I övrigt gav årets Almedalsvecka ett lugnt intryck. Det var inte särskilt trångt på gatorna eller under partiledaretalen i Almedalsparken. Över hela arrangemanget låg en stämning av respekt för det fruktansvärda som hände förra året, blandat med en övertygelse om att mordet på Ing-Marie Wieselgren gör det än viktigare att vi möts och fortsätter det demokratiska samtalet.

Se hela civilsamhällesarenan i efterhand

Se seminarierna från Civilsamhällesarenan 29 juli:

Se seminarierna från Civilsamhällesarenan 30 juli: