Arbetsförmedlingens nya rutiner för arbetsträning får kritik

Patrik Schröder, samordnare:

"Det vore klokt av Arbetsförmedlingen att vänta med förändringarna tills fungerande alternativ har kommit i gång"

Arbetsförmedlingen förändrar sina rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning från 1 oktober 2023. I första hand kommer upphandlade tjänster att användas för att tillgodose de arbetssökandes behov. Många har kritiserat förändringen.

I ett pressmeddelande motiverar Arbetsförmedlingen sina nya rutiner med att ”nuvarande arbetssätt riskerar att krocka med upphandlingsrättsliga regler”. Från 1 oktober 2023 upphör även den fördjupade bedömningen av arbetssökandes arbetsförutsättningar, det vill säga det skriftliga utlåtande av deltagarens förmågor som skett inom förstärkt arbetsträning.

Förändringarna får konsekvenser för de som står längst ifrån arbetsmarknaden och för många av Fremias medlemmar.

Drabbar långtidsarbetslösa

Altinget har intervjuat Famnas Aleksandra Wasso Hägglund om förändringarna. Hon menar att de långtidsarbetslösa riskerar att hamna i fel insatser eller inte få några insatser alls. Dagens Arena har också rapporterat om reaktioner från sektorn. Även SKR har kommenterat förändringen.

Fremia har sedan ett drygt år tillbaka en överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen. Patrik Schröder, som är samordnare för arbetet, menar att det är olyckligt att Arbetsförmedlingens jurister väljer att fokusera på att undvika konflikter runt upphandlade tjänster och inte ser till de stora värden som möjliggörs av idéburna aktörer.

– Det är tydligt att Arbetsförmedlingens reformering i praktiken handlar om upphandling av tjänster av externa leverantörer. De upphandlade tjänster som ska ersätta arbetsträning och förstärkt arbetsträning är ännu inte på plats. Det vore klokt av Arbetsförmedlingen att vänta med dessa förändringar tills fungerande alternativ har kommit i gång, säger Patrik Schröder.

Reservera upphandlingar till idéburna

Arbetsförmedlingen har inte fört någon dialog inför beslut inom ramen för samverkansarbetet. Fremia och de övriga organisationerna fick ett förhandsbesked två dagar innan informationen blev publik. Fremia och övriga organisationer inom samverkansarbetet fortsätter nu samtalen med Arbetsförmedlingen. Påverkansarbete pågår också mot regering och riksdag.

– En möjlighet skulle vara att Arbetsförmedlingen reserverar upphandlingar till idéburna aktörer enligt den nya lagstiftning som började gälla 1 januari 2023. Hittills har myndigheten inte visat så stort intresse för den möjligheten. Här finns det helt klart mer att göra, säger Patrik Schröder.