Den intressepolitiska kommittén för civilsamhället är i gång

Patrik Schröder:

"Tillsammans kommer vi att kunna göra stor skillnad och påverka förutsättningarna för civilsamhället i rätt riktning"

I går hade Fremias nya intressepolitiska kommitté för civilsamhället sitt första möte. Det handlade framför allt om att sätta ramarna för kommitténs arbete och dra upp de breda linjerna för det kommande årets arbete.

Syftet med att inrätta en intressepolitisk kommitté är att öka medlemmarnas inflytande och involvering i Fremias intressepolitiska arbete.

Den intressepolitiska kommittén ska säkerställa att Fremia arbetar med de frågor och perspektiv på civilsamhällets förutsättningsfrågor som är de mest prioriterade för stora grupper av medlemsorganisationer. Kommittén kommer också att stå för policyutveckling och beslut samt vara ett viktigt bollplank för Fremias kansli i det intressepolitiska arbetet.

– Fremia vill fortsätta att ta steg framåt för att vara en samlande kraft för ett intressepolitiskt arbete som ökar civilsamhällets utrymme och förbättrar de övergripande förutsättningarna. Den intressepolitiska kommittén är en avgörande del i den ambitionen, säger Patrik Schröder, samordnare civilsamhällesfrågor, Fremia.

– Jag är väldigt glad för att Fremias medlemmar har ställt sina medarbetare till förfogande och möjliggjort en sådan kompetent och engagerad intressepolitisk kommitté. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna göra stor skillnad och påverka förutsättningarna för civilsamhället i rätt riktning, säger Patrik Schröder.

Relaterad information

Uppdaterad
för 20 dagar sen