Fremias verksamhetskommitté för civilsamhället

I januari 2024 inrättades Fremias verksamhetskommitté med fokus på civilsamhällets förutsättningsfrågor.

Om verksamhetskommittén

Verksamhetskommittén ska säkerställa att Fremia arbetar med de frågor och perspektiv på civilsamhällets förutsättningsfrågor som är de mest prioriterade för stora grupper av medlemsorganisationer. Kommittén kommer också att stå för policyutveckling och beslut.

Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia, är kontaktperson på kansliet för verksamhetskommittén.

Ledamöter i verksamhetskommittén

Martin Ärnlöv, ordförande Vd/direktor, Göteborgs Stadsmission

Lina Fridén

Sanna Frost 

Ordförande, RFSU

Verksamhetschef, Funktionsrätt Stockholms län

Gunilla Klingensjö Vd, Vägen ut-kooperativen
Lena Lago Styrelseordförande, Basta
Niklas Mårtensson Styrelseordförande, Funktionsrätt Sverige
David Samuelsson Generalsekreterare, Studieförbunden
Håkan Wiclander Styrelseordförande, Idéburna skolors riksförbund
Mikael Wu Björk HR-chef, Civil Rights Defenders