Öppet brev till regeringen om biståndsanslagen till civilsamhället

Regeringens reformagenda för biståndet är tänkt att bidra till ett starkt civilsamhälle och stödja initiativ som står upp för mänskliga fri- och rättigheter. Nu kommer oroande signaler om förändringar i ”Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället” (”CSO-strategin”). Fremia är en av undertecknarna till ett öppet brev till regeringen.

CSO-strategin är den enda strategin inom biståndspolitiken som fokuserar på civilsamhället i sin egen rätt. En del i strategin är ett anslag som utgör en ekonomisk grundsten för många civilsamhällesorganisationer, både i Sverige och utomlands. I Sidas regleringsbrev för 2024 konstateras att beslut om CSO-strategin ska tas i januari 2024.

Enligt dagens CSO-strategi krävs en egeninsats från mottagande organisationer på 5, respektive 10 procent, som ska utgöras av kontanta medel insamlade i Sverige. Nu kommer information om att regeringen överväger att höja egeninsatsen till 20 procent.

– En så pass kraftig höjning av egeninsatsen skulle direkt påverka verksamheten och förutsättningarna för ett stort antal civilsamhällsorganisationer, globalt och i Sverige. Sedan den nya regeringen tillträdde har inget samråd kring CSO-strategin skett med civilsamhället. Det är ett allvarligt avsteg från den arbetsordning som regeringen och civilsamhällets organisationer har enats om, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

I hopp om att påverka beslutet om CSO-strategin och begränsa höjningen av egeninsatsen, är Fremia en av undertecknarna till ett öppet brev som i dag har skickats till bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell (M).