Senaste nytt om elstödet till företag och organisationer

Regeringen har nu lämnat över en proposition till riksdagen om elstöd till företag och organisationer. Om Europeiska kommissionen godkänner statsstödsansökan är planen att företag och organisationer ska kunna ansöka om stöd från och med 30 maj 2023. Det kommer alltså inte att komma några elstödsmedel per automatik, ansökan krävs.

Som vi har berättat tidigare är stödets omfattning 0,50 kronor per kWh i elområde tre och 0,79 per kWh i elområde fyra. I elprisområde ett och två betalas inte något stöd ut. Det finns ett tak på hur mycket som kan betalas ut till en juridisk person, eller koncern, på 2 miljoner Euro.

Regeringen har beslutat att Skatteverket ska hantera ansökningar och utbetalning av elstödet till företag, organisationer och föreningar. Ansökan om elstödet beräknas öppna 30 maj. Ansökan kommer att göras på Skatteverkets webbplats, där finns även mer information.