Nya besked om elstödet till företag och organisationer

Det föreslagna elstödet omfattar företag och organisationer, exempelvis föreningar och registrerade trossamfund, i de två sydliga elområdena 3 och 4. Stödet föreslås uppgå till 50 respektive 79 öre per kilowattimme och beräknas utifrån den el som förbrukades under perioden oktober 2021–september 2022. Skatteverket står för utbetalningar och ansökningsförfarande.

Fremia har tidigare informerat om hur elstödet till juridiska personer ska utformas. Regeringen har nu skickat ut ett förslag på en snabb remissrunda. Efter remissförfarandet skickas en statsstödsansökan till EU-kommissionen. Givet att EU godkänner stödet är regeringens ambition att ansökningar ska kunna göras från 30 maj och medel betalas ut tidigast i juni.

Ansökan är tänkt att gå till så att Skatteverket hämtar ut de nödvändiga uppgifterna om förbrukning etcetera, som den ansökande organisationen sedan godkänner och därmed är ansökan gjord. Om något är fel går det att ändra i ansökan.

Skatteverket har valts som utbetalare eftersom de anses ha god kapacitet att hantera stora mängder ansökningar och utbetalningar.

Fremia följer processen och återkommer med information löpande.