I väntan på elstödet…

Fremias civilsamhällessamordnare Patrik Schröder kommenterar vad som händer med elstödet.

Elstöd till privatpersoner och företag har legat högst upp på den politiska dagordningen de senaste månaderna. Vem får, vem får inte, när kommer pengarna och hur mycket pengar blir det? Regeringen har stött på patrull från EU:s statsstödsregler, med en påföljande debatt om svikna vallöften. Men vad gäller nu?

Under början av hösten meddelade den nu avgångna regeringen att privatpersoner och företag skulle kompenseras för de höga elpriserna. Fremia hade då dialog med departementet och det framgick tydligt att de med företag även avsåg andra juridiska driftsformer än aktiebolag.

Fremias medlemmar får del av stödet

Svenska kraftnät gör nu en uppdelning mellan privatpersoner och övriga elanvändare. Med ”övriga” menas alla juridiska personer, det vill säga organisationer som kan sluta avtal, äga egendom etcetera. Som exempel nämns aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. Fremia förstår detta som att stödet kommer att komma civilsamhälle, kooperation och trossamfund till del.

Det centrala är inte organisationsformen utan att man har ett elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag. Det första stödet gäller oktober 2021 till september 2022 och endast för elområde tre och fyra, alltså södra och mellersta Sverige. Stöd för perioden november–december 2022 gäller hela Sverige.

När kommer pengarna och hur mycket blir det?

Energi- och näringsminister Ebba Busch lämnar inte längre några datumsatta besked på området. Några uppgifter om utbetalningar för juridiska personer finns inte. Det har pratats om februari eller möjligen mars. Trycket på regeringen att leverera är högt och när det kommer ett besked så kommer det att märkas i nyhetsflödet.

Stödets omfattning är 0,50 kronor per kWh i elområde tre och 0,79 per kWh i elområde fyra. Det finns ett tak på hur mycket som kan betalas ut, men det är inte relevant för Fremias medlemmar.