Fremia träffade civilsamhällesminister Jakob Forssmed

I mitten av februari 2023 träffade Fremia civilsamhällesminister Jakob Forssmed, tillsammans med Famna, Forum och Civos. Samtalet spände mellan övergripande finansieringsmodeller till IOP, Kammarkollegiets register, internmoms och demokrativillkor.

Socialminister Jakob Forssmed har flera ansvarsområden, bland annat folkhälsopolitik, global hälsa, alkohol-narkotika-doping-tobak-spel, psykisk hälsa, ungdomspolitik, friluftsliv, trossamfund och idrott. Han är också ”civilsamhällesminister” med ansvar för det civila samhällets villkor och statsbidrag.

– Under mötet berättade vi om hur samarbetet inom civilsamhället har utvecklats de senaste åren, i syfte att tillsammans bli en starkare påverkansröst. Men huvudfokus låg på sakfrågor som har stor betydelse för många av civilsamhällets organisationer, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare på Fremia.

Finansiering av civilsamhället

– Vi inledde med att ta upp några frågor och förslag om finansiering, som togs fram inom Nystaarbetet. Det finns en allmänt spridd bild att civilsamhällesorganisationer i Sverige är mycket beroende av offentliga bidrag. Men den bilden håller inte för granskning, det visar till exempel Giva Sveriges årliga rapporter om ämnet. Här behövs kunskapsutveckling bland både politiker och allmänhet.

IOP och idéburen välfärd

Från årsskiftet finns det nya möjligheter för idéburna organisationer att registrera sig hos Kammarkollegiet för att kunna få reserverade kontrakt. Registreringen är tyvärr så kostsam att få organisationer har valt att använda sig av möjligheten.

– Det behövs därför ett politiskt engagemang för att göra registret användbart. Det direkta ansvaret ligger hos civilminister Erik Slottner (KD), men under mötet passade vi på att även fästa civilsamhällesministerns uppmärksamhet på frågan, säger Patrik Schröder.

– IOP är en fortsatt mycket bra modell för samarbete mellan det offentliga och civilsamhället men många bra möjligheter fastnar tyvärr hos kommunjurister som inte alltid förstår den lagliga grunden. Vi föreslog därför att det skrivs en IOP-lag.

Internmomsen

Frågan om internmomsen är vid det här laget vida känd inom civilsamhället. Inför mötet med Jakob Forssmed gjordes ett upprop i Altinget av 16 civilsamhällesorganisationer, som tillsammans krävde att skatten på samarbete nu måste avskaffas en gång för alla. Frågan processas i riksdagens skatteutskott under våren.

– Skatteverkets jurist har menat att det förslag som nu ligger på bordet inte gör någon skillnad för deras tillämpning av lagen. Det är i alla fall positivt att alla riksdagspartier är överens om att internmomsen ska avskaffas.

Demokrativillkoren

Regeringen med Jakob Forssmed i spetsen drog snabbt tillbaka det förslag på demokratvillkor som den förra regeringen la fram. I december höll Forssmed ett sakråd med fler än 25 organisationer och samfund för att inhämta synpunkter.

– Under mötet med Forssmed följde vi upp med frågan om vad som händer nu. Hur ser den fortsatta processen ut? Men civilsamhällesministern hade ingen ny information att delge på området. Vi får helt enkelt fortsätta bevaka och påverka i frågan, konstaterar Patrik Schröder.