”Budgeten saknar ett helhetsgrepp för idéburen sektor”

Både ris och ros när Fremia kommenterar regeringens budgetförslag för 2022. Omstöpningen av arbetsrätten är mycket välkommen, men processen dit har varit alldeles för sluten. Det finns flera bra enskilda satsningar på den idéburna sektorn. Däremot saknas en mer systematisk syn på civilsamhällets samhällstärkande funktion.

Vi är fortfarande inne i en pandemi med omfattande arbetslöshet – och ett växande antal långtidsarbetslösa – i många sektorer. Samtidigt är kompetensbristen stor på andra områden, och det finns ett skriande behov av utbildad arbetskraft.

– Vi ser mycket fram emot de förändringar som aviseras i budgeten som ska ge en modern och mer flexibel arbetsmarknad. Men processen att ta fram den nya ordningen har inte varit bra. En så avgörande förändring i arbetsrätten bör inte bygga på en uppgörelse mellan några få utvalda parter på arbetsmarknaden. Viktiga perspektiv saknas när civilsamhället, den idéburna sektorn, kooperationen och offentliga verksamheter utelämnas, säger Petter Skogar, vd på Fremia.

Offentligt finansierade verksamheter behöver ha rimliga förutsättningar att utföra sina uppdrag med god kvalitet. Budgetposten för assistansersättningens timbelopp ger inte sådana förutsättningar. Beloppet räknas upp med bara 1,5 procent per år, vilket får förödande konsekvenser för seriösa assistansanordnare.

– Regeringen måste se till att det finns ekonomiska förutsättningar att ge personlig assistans av hög kvalitet. Det behövs en modell för uppräkning av assistansersättningen som är förutsebar och ger utrymme för rimliga villkor i branschen, säger Petter Skogar.

Civilsamhällets och den idéburna sektorns viktiga roll i samhället, inte minst inom välfärden, uppmärksammas förtjänstfullt på vissa punktområden i budgeten, till exempel för kvinnojourernas verksamhet, suicidprevention, tidiga insatser för asylsökande och barnrättsarbete. Men det saknas en helhetssatsning för att uppnå regeringens mål om att den idéburna välfärdens andel ska öka. Det gäller även inom arbetsintegration, socialt och kooperativt företagande, samt civilsamhället som helhet.

– Givet det stora reformutrymmet på 73 miljarder kronor är det synd att den idéburna sektorns samhällsstärkande funktion inte tas tillvara mer systematiskt i budgeten. Särskilt i ljuset av de massiva samhällsutmaningar vi står inför bland annat inom det sociala området, arbetsmarknadssektorn och den gröna omställningen. Civilsamhället är en avgörande samhällskraft för att lösa de utmaningarna, säger Petter Skogar.

För frågor och kommentarer, kontakta:
Jan Edén, kommunikationschef: 070 7361727, jan.eden@fremia.se

En längre budgetkommentar finns på Fremia.se: https://www.fremia.se/nyhetsrum/nyheter/budgetforslag-2022/

I Nystarapporten som lanserades innan sommaren skriver vi mer om hur civilsamhället och den idéburna sektorn kan bidra till ett nytt samhällskontrakt, om rätt förutsättningar ges: https://nysta.nu

Visa på Mynewsdesk