Upphandlingsjuristen: ”Arbetsförmedlingen behöver inte upphandla arbetsträning”

Arbetsträning behöver inte alls upphandlas, som Arbetsförmedlingen hävdar i sina nya riktlinjer som började gälla 1 oktober. Det visar en ny rapport från Fremia, författad av den erfarna upphandlingsjuristen Mathias Sylvan.

1 oktober ändrade Arbetsförmedlingen sina rutiner för beslut om arbetsträning. Enligt myndigheten krockar sättet de hittills anvisat arbetssökande till arbetsträning med upphandlingsrättsliga regler. Arbetsförmedlingen har beslutat att i första hand alltid använda sig av upphandlade tjänster för att tillgodose behoven av arbetsträning.

Förändringen har fått kritik från bland annat funktionsrättsrörelsen, landets kommuner samt de många idéburna aktörer och arbetsintegrerande sociala företag som i dag bedriver arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Arbetsförmedlingens nya rutiner, menar de, hotar att lämna de långtidsarbetslösa i en desperat situation.

– Vi motsätter oss inte upphandlingar hos Arbetsförmedlingen per se. Men det totala fokuset på upphandling får negativa konsekvenser för idéburen sektor och för de målgrupper som drabbas hårt av förändringen. Upphandlade tjänster kommer att tränga ut sedan tidigare fungerande metoder och samarbeten, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor hos Fremia.

Arbetsträning är en icke-ekonomisk tjänst

För att fördjupa och nyansera diskussionen har Fremia bett upphandlingsjuristen Mathias Sylvan att analysera om Arbetsförmedlingen har rätt i sin bedömning eller om myndigheten kan ingå avtal om arbetsträning utan att bryta mot upphandlingsregelverket. Det har resulterat i rapporten Måste Arbetsförmedlingen upphandla arbetsträning?

I rapporten lägger Mathias Sylvan fram en rad argument och visar på rättsfall som talar för att det faktiskt är möjligt för Arbetsförmedlingen att ingå avtal om arbetsträning utan upphandling, helt enligt gällande upphandlingsregler. Arbetsträning bör ses som en ”icke ekonomisk tjänst av allmänt intresse” och därmed inte omfattas av LOU, menar han.

Reserverade upphandlingar en möjlighet

Arbetsträning ingår som en av komponenterna i Arbetsförmedlingens upphandlade tjänst Steg till arbete. Steg till arbete beräknas fullt utbyggd nå cirka 13 000 personer om året och ska då ha täckning över hela landet. Samtidigt kan behovet av arbetsträning röra uppemot 90 000 människor.

– Arbetsförmedlingen behöver klargöra hur de tänker att det ska gå ihop. Arbetsförmedlingen och andra myndigheter fokuserar för mycket på vad de kan och inte kan göra. Vår rapport pekar på behovet av att också diskutera vad man vill och inte vill göra. Arbetsförmedlingen och andra offentliga aktörer måste exempelvis bli bättre på att använda sig av reserverade upphandlingar, riktade mot idéburen sektor, säger Patrik Schröder.

Läs hela rapporten:
https://www.fremia.se/globalassets/fremia/publicerade-dokument-2022-2023/intressepolitik/maste-arbetsformedlingen-upphandla-arbetstraning---perspektivrapport-17-okt-2023.pdf

För kommentarer eller mer information:
Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare, 08-702 54 06, patrik.schroder@fremia.se
Mathias Sylvan, upphandlingsjurist, 070-266 40 50, mathias.sylvan@gmail.com

Visa på Mynewsdesk

Relaterat innehåll