Förslag till förordning om elstöd till företag

Fremia har lämnat remissvar till Klimat- och näringslivsdepartementet på Förslag till förordning om elstöd till företag (KN2023/02353).

Sammanfattning

I regeringens förslag och kommunikation om elstöd till företag används just begreppet företag. För den ouppmärksamme är det möjligt att förledas att tro att stödet just avser företag. Men glädjande nog är så inte fallet. Stödet ska även inkludera andra juridiska personer som civilsamhällets organisationer, föreningsliv, stiftelser och trossamfund.

För att förslaget inte ska gå emot EUs statsstödsregler görs begränsningar för hur mycket stöd en företagskoncern kan ta emot. När det gäller civilsamhällets organisationer finns dock inget vedertaget koncernbegrepp. I förhållande till regeringens förslag till elstöd måste det innebära att varje del av en organisation söker dessa medel själv. Eftersom statsstödsreglerna inte är tillämpbara på samma sätt inom civilsamhället innebär det att det blir principiellt orimligt att låta en gräns på 2 miljoner euro gälla för civilsamhällets organisationer på samma sätt som för företag.