Brå utvecklar samverkan med civilsamhället – ”välkommet besked”

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att utveckla samverkan med det civila samhällets organisationer i det lokala brottsförebyggande arbetet. Ett tätare samarbete med civilsamhället inom bland annat bekämpning av gängkriminalitet är något som Fremia med flera organisationer har arbetat för.

Tillsammans med flera andra paraplyorganisationer inom civilsamhället uppmanade Fremia regeringen i höstas till en samordnad satsning på det främjande och förebyggande arbetet mot gängkriminalitet. Det ledde till ett möte med justitieminister Gunnar Strömmer (M) och socialminister Jakob Forssmed (KD) i januari 2024.

Nu har regeringen alltså gått vidare med ett uppdrag till Brå, med syfte att utveckla samverkan med det civila samhällets organisationer i det lokala brottsförebyggande arbetet.

– Det är såklart ett välkommet besked. Det går inte att lösa de problem vi har med kriminalitet i Sverige med enbart hårdare tag och repression. Det behövs också främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser på det sociala området. Utbildningsväsendet, socialtjänsten och inte minst civilsamhället behöver involveras på ett tidigt stadium. Nu hoppas vi att regeringen går vidare i frågan och kommer med fler besked som kan stärka civilsamhällets brottsförebyggande arbete, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

Inom ramen för uppdraget ska Brå ge stöd till kommunerna genom att öka deras kunskap om det civila samhällets roll och hur civilsamhället kan bidra i det brottsförebyggande arbetet. Brå ska också peka på vilka verktyg som kommuner kan använda sig av i samverkan med civilsamhället.

– Vi behöver agera samlat och kraftfullt mot den utbredda brottsligheten. Regeringen är av uppfattningen att civilsamhället kan bidra med mycket viktiga insikter och insatser i det förebyggande arbetet. Uppdraget till Brå ska säkerställa att civilsamhällets kompetens och engagemang tas tillvara också på det här området, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Brå ska slutredovisa uppdraget senast 2 mars 2026.