Hur blir det med internmomsen?

Fremia applåderade regeringens och civilsamhällesminister Jakob Forssmeds tidigare meddelade om nya regler kring internmomsen. Det uttalade målet från regeringen är att lagstiftningen ska vara så generös som möjligt inom ramarna för EU:s momsregler. Men enligt Skatteverket gör det förslag som nu ligger på bordet ingen skillnad i praktiken.

Civilsamhällesminister Jakob Forssmed meddelade för en tid sedan att regeringen föreslår ny lagstiftning kring den så kallade internmomsen. Fremia och många andra inom civilsamhället var inledningsvis positiva till förslaget, men också lite frågande angående detaljerna och vad det egentligen skulle betyda.

– Nu kommer tydliga signaler från Skatteverket att regeringens förslaget är intet värt. Vi väljer att tro att det är regeringen som styr landet på riksdagens uppdrag, där all offentlig makt utgår ifrån folket. Obstruerar Skatteverket? Har regeringen varit oskickliga och lagt ett dåligt förslag? Borde det ha fått malas genom utredningsväsendet? Och hur lyckas EU-medlemmen Danmark med att inte ha ett internmomsförfarande?, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare på Fremia.

– Det finns en rad frågor som behöver besvaras, men det positiva är att skatteutskottet har kallat till sig Skatteverket för att ytterligare fördjupa sig i frågan. I riksdagsbehandlingen har skatteutskottet tidigare visat att man har viljan och förmågan att prata sig samman om gemensamma lösningar. Till synes är verkligen alla överens om att en förändring för internmomsfrågan är önskvärd. Och då måste ju förändring också vara möjlig, säger Patrik Schröder.