Regeringen vill begränsa internmomsen

”Viktig förändring för många organisationer inom civilsamhället”

Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare:

"Internmomsen kostar civilsamhället 100-tals miljoner om året."

Civilsamhällesminister Jakob Forssmed meddelade för en tid sedan att regeringen föreslår ny lagstiftning kring den så kallade internmomsen. Målet är att lagstiftningen ska bli så generös som möjligt inom ramarna för EU:s momsregler. Bakom förändringen ligger ett omfattande påverkansarbete. Många civilsamhällesaktörer, bland annat Fremia, har under en lång tid kämpat för att slopa internmomsen.

Momsreglerna för föreningslivet, särskilt internmomsen, har debatterats i många år. Internmoms är en skatt som tas ut på interna transaktioner och samarbeten inom samma organisation.

– Internmomsen kostar civilsamhället 100-tals miljoner om året i reda pengar och försämrar våra möjligheter att använda våra resurser på bästa sätt, säger Patrik Schröder, civilsamhällesamordnare på Fremia.

Problemet lyftes och prioriterades som en gemensam påverkansangelägenhet inom ramarna för Nystaarbetet. Under ledning av Fryshusets vd Johan Oljekvist beskrevs problemet och lösningar skissades. Ett samarbete utvecklades mellan Studieförbunden och Riksidrottsförbundet där en av aktiviteterna var att påtala det orimliga i den rådande ordningen för riksdagsledamöter. Det skrevs också debattartiklar i ämnet, i olika konstellationer.

Enigt utskott

Arbetet gjorde att flera partier och ledamöter motionerade om en förändring. Majoriteten av de motioner som väcks under den allmänna motionstidens avslås. Men den här gången bidrog ett riksdagsseminarium och fortsatt påverkansarbete till att skatteutskottet började prata ihop sig om ett gemensamt tillkännagivande. Flera riksdagsledamöter blev väldigt engagerade i frågan.

Till slut stod skatteutskottet helt enigt i frågan och meddelade regeringen att det ville se ett skyndsamt avskaffande av internmomsen. Altinget har skrivit om processen i en rad artiklar, inte minst om hur tillkännagivandets genomförande skulle ske. Knäckfrågan handlade om EU:s regelverk och vad det möjliggör – eller kanske snarare omöjliggör.

Sverige och EU

Jakob Forssmed säger till Altinget, som var först att rapportera om det nya förslaget, att regeringen nu tar bort de specifikt svenska reglerna och att Sverige hittills har tolkat EU-direktivet snävare än vad andra länder har gjort. Regeringen vill nu ändra lagstiftningen så att den blir så generös som EU:s momsregler medger.

– Det här är mycket viktiga förändringar, framför allt för civilsamhällets organisationer som ofta är uppbyggda som treledsorganisationer – lokalt, regionalt och nationellt – med flera organisationsnummer. 

– Det finns fler exempel på där civilsamhällets organisationer uppfattar att svenska myndigheter tolkar EU-lagstiftning på ett onödigt strikt sätt. Inte minst när det gäller statsstödsregler och ekonomiska eller icke-ekonomiska tjänster. Här fortsätter arbetet, säger Patrik Schröder.

Förändringarna inom internmomsen presenteras i dag tisdag 17 januari i en proposition om en ny moderniserad momslag och föreslås träda i kraft 1 juli 2023.