Stort intresse för Civilsamhällesarenan i Almedalen

Intresset var stort när det nya initiativet Civilsamhällesarenan lanserades under årets Almedalsvecka i Visby. Många av seminarierna, som gästades av bland andra civilminister Ida Karkiainen och ett flertal riksdagsledamöter, var fullsatta. Det hettade till i de politiska diskussionerna vid flera tillfällen.

Intresset för civilsamhällesfrågor är stort. Det är tydligt efter Civilsamhällesarenans seminarier, som besöktes av fler än 1 000 personer i Almedalen. Många av seminarierna var fullsatta och mer därtill. Dessutom följdes direktsändningarna av många hundra personer.

Mer verkstad för idéburen välfärd

Inledningspasset måndag 4 juli handlade om vad ideella aktörer kan bidra med i välfärden, om vad som behövs för att öka andelen idéburna och inte minst om de nyligen beslutade lagändringarna inom idéburen välfärd. Seminariet, som arrangerades av Studieförbunden i samverkan, gästades av bland andra civilminister Ida Karkiainen och Jakob Forssmed, riksdagsledamot för Kristdemokraterna. De var överens om att det är nu det egentliga arbetet börjar när vi ska göra verkstad av den beslutade propositionen, genom att få kommuner och regioner att samarbeta mer med idéburna aktörer.

Karkiainen var tveksam till om det även behöver lagstiftas om så kallat idéburet offentligt partnerskap. Ett sådant lagstiftningsförslag fanns inte med i propositionen, men är något som stora delar av den idéburna sektorn nu kämpar vidare för. Forssmed, däremot, öppnade för att en lagstiftning kan behövas framöver.

Ideellt engagemang, hot och hat

Senare på förmiddagen höll Forum och Volontärbyrån ett seminarium om ideellt engagemang, som även det baserades på en rapport som visar att 9 av 10 svenskar vill hjälpa i kris men att få vet hur de ska gå till väga. Under måndagen arrangerades dessutom seminarier om civilsamhällets betydelse i kristider, och om rasism.

Tisdagen inleddes med ett seminarium och en efterföljande workshop om hot och hat i civilsamhället. Paneldeltagarna i seminariet var överens om att samhället måste ta krafttag mot det ökande hot och hat som riktas mot företrädare för civilsamhället. Annars riskerar vi att få ett samhälle där människor inte vågar engagera sig i civilsamhällets organisationer, och då urholkas demokratin.

Demokrativillkoren het fråga

Fremia och Giva Sverige höll i ett gemensamt dubbelpass där företrädare för samtliga politiska partier frågades ut om vilken civilsamhällespolitik de vill driva efter valet. Frågorna hämtades från en enkätundersökning som genomfördes under våren, där frågeställningarna i sin tur hämtades från Nystarapporten.

Både i enkätundersökningen och under seminariet var de politiska partierna överens om vikten av ett livskraftigt civilsamhälle. De var också överens om att civilsamhällets beroende av projektfinansiering bör minska medan den generella finansieringen behöver öka.

Det hettade till när demokrativillkoren för statlig finansiering till civilsamhället diskuterades. Stora delar av civilsamhället har reagerat kraftigt på regeringens förslag och menar att de riskerar att undergräva demokratin. Politikerna menade, med vissa nyanser, att de kommer att lyssna på civilsamhällets och andras åsikter i frågan, att civilsamhällets oberoende är viktigt men att det behövs någon form av kontrollfunktion för de statliga bidragen.

Debatten om demokrativillkoren lär gå vidare, exempelvis under det informationsmöte (Altinget, bakom betalvägg) som kulturminister Jeanette Gustafsdotters statssekreterare Nina Andersson har bjudit in till i slutet av augusti. Se hela debatten om civilsamhällespolitiken här (3.03 in i sändningen, med paus i mitten).

Under tisdagen arrangerade även Studieförbunden ett seminarium om hur de med hjälp av systemet Power BI och samkörning av register har lyckats motverka bedrägerier. Famna höll i ett seminarium om nya möjligheter för idéburen välfärd och Civos anordnade en diskussion om internmomsen.

Civilsamhällesarenan arrangerades i samarbete mellan MUCF, Civos, Famna, Forum, Fremia, Giva Sverige, LSU-Sveriges Ungdomsorganisationer, Sensus studieförbund, Studieförbunden, Svenska Röda Korset och Volontärbyrån. Förhoppningen är att det blir ett återkommande initiativ, som leder till ett starkare civilsamhälle med fler samarbeten och sektorsövergripande initiativ mellan organisationer, myndigheter och beslutsfattare – och därmed bidrar till ett starkare och bättre samhälle. Stort tack till MUCF och alla övriga medarrangörer för två intressanta och lyckade dagar!

Alla seminarier direktsändes och kan ses i efterhand: