Riksdagspartiernas syn på 15 centrala frågor för civilsamhället

En enkätundersökning

För att få en bild av politikens syn på civilsamhällets viktigaste frågor har vi bett riksdagspartierna svara på en enkätundersökning. De 15 frågorna tar avstamp i de huvudförslag som togs fram inom Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt.

Riksdagspartiernas svar på enkäten visar på en bredd av perspektiv på hur civilsamhället bör finansieras och stödjas. Det är tydligt i partiernas svar att de är mycket positivt inställda till det engagemang som finns i civilsamhället. Att partierna har en positiv bild av civilsamhället och de aktiviteter som sker där är givetvis glädjande.

Det stämmer väl överens med de erfarenheter som många civilsamhällesföreträdare vittnar om. Denna välvilliga inställning uttrycks på olika sätt av olika partier, men visar sammantaget att man ser den kraft och potential som finns i våra medlemsorganisationer. Tyvärr översätts denna ambition och välvilliga inställning inte alltid i konkreta politiska beslut som gör faktisk skillnad för civilsamhället.

I vår enkätundersökning framkommer det exempelvis tydligt att samtliga partier anser att organisationsbidrag och generellt stöd till civilsamhället ska vara prioriterat, för att komma bort från projektberoende, statlig styrning etcetera. Möjligen dock med ökad kontroll som följd. Uppenbarligen har budskapet nått fram att projektifieringen av finansiering inte är hållbar och att civilsamhället vill något annat. Men om det nu råder en så tydlig politisk enighet om att partierna vill ha mer generell finansiering och mindre av projektbidrag, varför har vi då inte sett tydliga beslut i linje med det som uttrycks? 

Läs mer om det och mycket annat i vår enkätundersökning.