Europeisk konferens om social ekonomi vill se mer ”action”

Coompanion var huvudarrangör. Fremia med flera medverkade.

I juni 2023 träffades Europas centrala aktörer för den sociala ekonomin i Göteborg på konferensen ”Social Economy 2023”. Syftet var att belysa den sociala ekonomins roll för att skapa ett starkare och mer sammanhållet Europa. I ett manifest efterlyser konferensdeltagarna mer handling i EU:s handlingsplan för social ekonomi.Inom Europa används det samlande begreppet social ekonomi för att beskriva organisationer och företag som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och som har allmännytta eller medlemsnytta – inte vinstintresse – som främsta drivkraft. Det inkluderar kooperativ, ömsesidiga företag, föreningar, stiftelser och sociala företag. Inom den sociala ekonomin eftersträvas en balans mellan ekonomiskt välstånd, social rättvisa och hållbar utveckling.

Som utgångspunkt för konferensen i Göteborg ligger EU-kommissionens Social Economy Action Plan. Planen syftar till att skapa en gynnsam miljö för den sociala ekonomin genom att utveckla ett stödjande politiskt ramverk, tillhandahålla information och resurser, samt på olika sätt stärka potentialen hos den sociala ekonomin.

Mer att göra för sociala ekonomin

Ett genomgående tema i Social Economy Action Plan är att medlemsstaterna kan göra betydligt mer för att gynna den sociala ekonomins aktörer, också inom existerande regelverk. Till exempel i förhållande till statsstödsreglerna eller upphandlingsfrågor.

Coompanion och Fremia arrangerade ett seminarium med fokus just på upphandling. Bland de medverkande fanns Karin Pleijel, kommunalråd med ansvar för miljö och klimat i Göteborg. Göteborg är en av de kommuner i Sverige som har kommit långt med att inkludera social hänsyn i sina upphandlingar och anpassa upphandlingar till den sociala ekonomis organisationer. Men under konferensen blev det också tydligt att många kommuner i Europa har kommit betydligt längre än i Sverige.

Patrik Zapata, professor i offentlig administration vid Göteborgs universitet, diskuterade hur komplext upphandling har blivit och frågade sig om det är den bästa modellen för den sociala ekonomis aktörer.

Manifest vill se mer handling

Konferensens slutprodukt är Göteborgsmanifestet, som erkänner vikten av Social Economy Action Plan men poängterar att den nu måste omsättas i mer handling. Till exempel genom att säkerställa att alla offentliga institutioner på lokal, regional, nationell och europeisk nivå genomför socialt ansvarsfulla offentliga upphandlingar, främjar partnerskap inom den sociala ekonomin och upphandlar på sätt som gynnar den sociala ekonomin.

Coompanion arrangerade konferensen, tillsammans med Reves, Cecop och Social Economy Europe. Fremia och många andra bidrog på olika sätt. Altinget har uppmärksammat konferensen i en intervju med Coompanions ordförande Gordon Hahn.