Möte med regeringen om gängkriminalitet

30 januari 2024 träffade Fremia representanter för regeringen för att diskutera hur civilsamhället kan bidra till det socialt förebyggande arbetet mot gängkriminalitet.

– Våldet och skjutningarna under hösten var brutalare än någonsin. Regeringen fokuserade mycket på polisinsatser och att lagföra brottslingar, vilket såklart är rimligt. Men det går inte att lösa problemen med enbart hårdare tag och repression. Det behövs också främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser på det sociala området. Utbildningsväsendet, socialtjänsten och inte minst civilsamhället behöver involveras på ett tidigt stadium. Annars har vi inte en chans att komma till rätt med de här problemen, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

Brev ledde till möte

Tillsammans med ett antal andra paraplyorganisationer inom civilsamhället träffade Fremia i går justitieminister Gunnar Strömmer (M) och socialminister Jakob Forssmed (KD). Mötet var en följd av ett brev vi skrev till regeringen i höstas, som även publicerades i Altinget. I brevet uppmanar vi regeringen att uppdra åt relevanta myndigheter att inventera vad de kan göra för att förebygga brottslighet, att resurssätta förebyggande insatser och att samverka med civilsamhället.

Under mötet uppmärksammade civilsamhällets organisationer många perspektiv som saknats i diskussionerna om vad som kan och behöver göras för att vända utvecklingen kring gängkriminaliteten.

Tydlig förväntan på regeringen

– Det är svårt att värdera vad samtalet kommer att leda till men det finns en tydlig förväntan på regeringen att ge relevanta myndigheter i uppdrag att se över vilka insatser som kan göras i samverkan med civilsamhället för att stärka det främjande och förebyggande arbetet. Med förebyggande arbete menar vi då inte fängelsevistelse, utan vad som kan göras för att helt förebygga kriminalitet. Samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle kan enkelt underlättas genom att skriva in i regleringsbreven att så ska ske, säger Patrik Schröder.

Regeringen arbetar för närvarande med att ta fram en strategi för sociala brottsförebyggande åtgärder. Ett särskilt fokus i strategin riktas mot att bryta rekryteringen till kriminella nätverk, att förebygga att barn och unga involveras i kriminalitet och att få individer som begår brott att lämna kriminaliteten bakom sig. ”Civilsamhället kan bidra med viktiga insikter och insatser i detta arbete”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.