”Viktigare än någonsin att vi står upp för civilsamhället”

Vi summerar Civilsamhällesarenan i Almedalen 2024. Se alla seminarier i efterhand.

Stora delar av civilsamhället har fått rejält ändrade förutsättningar de senaste åren, och många organisationer har det nu riktigt svårt. ”Därför var det viktigare än någonsin att vara på plats med Civilsamhällesarenan i Almedalen, och visa att vi står upp tillsammans och för varandra”, säger Patrik Schröder.

Många av seminarierna under Civilsamhällesarenan 2024 var knökfulla. Giva Sveriges seminarium "Vem ska finansiera civilsamhället – staten, kapitalet eller medborgaren" drog stort intresse.

Större, bättre, viktigare. Så kan man sammanfatta Civilsamhällesarenan 2024, som arrangerades för tredje året i rad under Almedalsveckan av Fremia med flera. Vi var fler arrangörer, som höll i fler och bättre seminarier, för en större publik.

– Det var viktigare än någonsin att vi var på plats i Almedalen tillsammans, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

Han syftar på de ändrade förutsättningar som nu utsätter många organisationer för prövningar. Det visade Fremiabarometern, som lanserades lagom inför årets Almedalsvecka. Det svåra läget togs upp under flera av seminarierna under Civilsamhällesarenan, bland annat arrangerades två seminarier som handlade specifikt om civilsamhällets finansiering.

En arbetsmarknad för alla

Fremia höll i ett seminarium som handlade om hur vi skapar en arbetsmarknad för alla. En viktig förutsättning är att lönebidraget höjs, något som inte skett sedan 2017.

– Ett höjt lönebidrag är en av våra prioriterade påverkansfrågor inför hösten statsbudget, säger Patrik Schröder.

I Fremias semiarium "En arbetsmarknad för alla – hur får vi det att hända" medverkade Filippa Morfiadakis, Ordförande, Yallatrappan, Lars Durfelt, Områdeschef/Vice VD, Göteborgs Stadsmission och Tove Elvelid, Direktör för verksamhetsområdet lokal arbetsmarknad, Arbetsförmedlingen. Patrik Schröder, Fremia, modererade. 

Under seminariet kunde Arbetsförmedlingens representant intyga att myndigheten stämmer in i problematiken och själva stöter på politikerna för att få till en ökning av lönebidraget.

Fremia stod också som värd för ett rundabordssamtal med Arbetsförmedlingens nya generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson och representanter för idéburen sektor.

– Det blev ett bra samtal, där jag upplevde att det fanns mycket samförstånd. Det känns som att vi fick igenom budskapet att idéburen sektor har en mycket viktig roll att spela i arbetsmarknadspolitiken, säger Patrik Schröder.

Paradigmskifte i civilsamhällespolitiken?

Flera av arrangörerna bakom Civilsamhällesarenan skrev under en debattartikel som publicerades i Altinget 26 juni, där vi bland annat kritiserade regeringens förändrade civilsamhällespolitik och syn på civilsamhället. I det här pågående paradigmskiftet, hur ser vi till att det fortsatt finns ett starkt civilsamhälle som skapar ett resilient samhälle? Och vad vill regeringen egentligen med den förändrade politiken?

Jakob Forssmed (KD), socialminister med ansvar för civilsamhällesfrågor, deltog under ett av de inledande passen på civilsamhällesarenan. Han håller inte med om att det pågår ett paradigmskifte inom civilsamhällespolitiken.

– Ibland hörs röster i debatten som påstår att det skulle finnas en generalplan att ge sig på civilsamhället eller genomföra neddragningar överallt. Så är det inte. Tvärtom ser vi i regeringen fortsatt vikten av ett levande civilsamhälle. Om vi inte trodde på civilsamhället skulle vi inte göra de nya satsningar som vi faktiskt gör, sa Jakob Forssmed och syftade på bland annat satsningar på att engagera fler volontärer och motverka ensamhet bland äldre.

Civilsamhällesminister Jakob Forssmed (KD) frågades ut om regeringens politik för det civila samhället. 

Måndagen innan Almedalsveckan förklarade regeringen att kampen mot inflationen är över. Men Jakob Forssmed ville inte ge några konkreta besked kring hur det påverkar utrymmet för ytterligare satsningar.

– Budgetarbetet inför hösten är i sin linda, och det är klart att jag inte kan stå här och lova sakar. Men det är ett annat läge nu, och det är bra för hela samhället att inflationstrycket är borta, sa Forssmed.

Om ortenkillen och hållbar fred

Ett av de publiktätaste seminarierna på Civilsamhällesarenan 2024 var det allra sista, sent på torsdagseftermiddagen. Organisationen Män vände på den gängse synen i ”Ortenkillen – samhällets mest utsatta.” Idén bakom titeln var att tanken ofta snabbt går till en gängkriminell eller allmänt stökig person när vi hör begreppet ortenkille. Därmed tänker vi inte på alla de killarna från förorten som är socionomer, ingenjörer eller fotbollsspelare. Vad gör det med dem som bor i förorten?


I MÄNs seminarium medverkade Erik Ulnes, Socionom och rådgivare på Rädda Barnen, Poya Ashna, Socionom, Shahab Ahmadian, ordförande, organisationen MÄN, Victoria Escobar, Changers hub, och Markus Antonsson, Polis.

Trots att många av de ämnen som behandlades under Civilsamhällesarenan var av det allvarligare slaget – för att det är allvarliga utmaningar vi står inför – så fanns det också mycket hopp. Under Svenska Kyrkans seminarium ”Att verka för hållbar fred i en värld som rustar för krig” uttryckte ärkebiskop Martin Modéus det som att han gärna sällar sig till den naiva skaran ”om det nu är naivt att tro på fred”.

Några av de övriga ämnen som togs upp under årets Civilsamhällesarena var: Hur vi lockar de unga männen att engagera sig? Hur stärker vi civilsamhällets roll i det brottsförebyggande arbetet? Rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ensamhet bland äldre. Barnfattigdom. Civilsamhällets roll i AI-utvecklingen.

Bland årets talare och panelister hittar vi bland andra en minister och en ärkebiskop, flera riksdagsledamöter, lokala politiker, myndighetschefer och andra beslutsfattare. Och inte minst många av Sveriges mest tongivande civilsamhällesföreträdare.

Alla seminarier går att se i efterhand och finns inbäddade här nedan.

Civilsamhällesarenan ett styrkebesked

Civilsamhällesarenan 2024 innehöll totalt 19 programpunkter, med 91 medverkande på scen. I genomsnitt hade vi ”utsålt” på alla våra seminarier, och totalt besöktes vi av drygt 1 250 personer på plats i Donnerska huset. Ytterligare fler följde oss via livesändningen.

Civilsamhällesarenan arrangerades av Civos, Concord, Giva, Forum, Fremia, Funktionsrätt sverige, ideell arena, LSU, MUCF, NOD, Studieförbunden, Svenska kyrkan och Volontärbyrån. Ytterligare 10 organisationer var inblandade som medarrangörer eller var på andra sätt med och bidrog till årets arena.

– Totalt kom alltså 23 organisationer från civilsamhället samman under namnet Civilsamhällesarenan – ett styrkebesked om något. Från hela mitt hjärta ett stort tack till alla som varit delaktiga i att förverkliga årets Civilsamhällesarena! Genom att vara här visar vi att vi står enade tillsammans. Vi bygger viktiga relationer med regeringen, övriga politiska partier, myndighetsrepresentanter och andra beslutsfattare. Och vi bygger viktiga relationer med varandra, säger Patrik Schröder.

Se alla seminarier från Civilsamhällesarenan 2024

26 juni:

27 juni: