329 miljoner till arbetet med ukrainska flyktingar i Sverige

– En betydande del går till civilsamhället

Regeringen föreslår en satsning på 329 miljoner kronor för att förbättra möjligheterna till sysselsättning för ukrainska flyktingar. Satsningen finansieras av EU och syftar till att hjälpa ukrainare att integreras i det svenska samhället genom arbete och social delaktighet. En betydande del av pengarna är tänkta att gå till civilsamhället.

I mitten av förra veckan fattade regeringen beslut om att pengar från Europeiska socialfonden ska gå till personer som omfattas av massflyktsdirektivet och har flytt från Ukraina. Genom att erbjuda matchande insatser, kartläggning och bedömning av kompetenser, komplettering av yrkeskunskaper, samt utbildning i svenska och engelska språket, är syftet att förbättra chanserna till integration och arbete för ukrainska flyktingar. Dessutom inkluderas samhällsinformation och rådgivning för att underlätta anpassningen till det svenska samhället.

Medel kommer att fördelas på nationell nivå av Svenska ESF-rådet och kan sökas av civilsamhällesorganisationer, kommuner, myndigheter och företag. Minst 30 procent av medlen ska gå till civilsamhället och kommuner. Det kommer inte att krävas någon egeninsats för att ta del av satsningen, EU-finansierar till 100 procent.

ESF-rådet arbetar för att det ska vara möjligt att söka medlen under sommaren, förutsatt att satsningen godkänns av Europeiska kommissionen.

I beredningen av ärendet har Övervakningskommittén för ESF+ varit involverad. I kommittén sitter bland andra Fremias Patrik Schröder, som menar att det här är en viktig satsning för ukrainare i Sverige och att många civilsamhällesorganisationer har varit avgörande för att underlätta integrationen av ukrainska flyktingar.

– Nu måste ansökningsförfarandet flyta på smidigt så att nya och redan pågående, projekt kan få besked så snart som möjligt. Jag uppmuntrar regeringen, genom arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, att redan nu inleda en dialog med civilsamhällets organisationer om hur arbetet ska fortsätta när de här 329 miljonerna är slut, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare på Fremia.