Krav på att spara papperskvitton slopas

Nu slopas kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i original under en viss tid. Riksdagen sa 22 maj ja till regeringens förslag som innebär att exempelvis kvitton och fakturor inte behöver bevaras i pappersform om materialet finns digitaliserat.

De nya reglerna innefattar även ekonomiska föreningar och ideella föreningar som är bokföringsskyldiga, bekräftar justitiedepartementet. Det kommer att spara företag och föreningar både tid och papper.

– Det är jättebra med enklare regler för bokföring. Det underlättar, inte minst för mindre organisationer som inte har så stora resurser att lägga på administration, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor hos Fremia.

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2024.