Arbetet med demokrativillkoren fortsätter

Allt tyder på att regeringens förslag till nya demokrativillkor för civilsamhället klubbas i riksdagen nu under hösten. Många inom civilsamhället ser med stark oro på delar av förslagen och Fremias insatser för att demokrativillkoren ska bli så bra som möjligt fortsätter.

Frågan om demokrativillkor har varit på tapeten under en längre tid. Fremia har, tillsammans med andra aktörer, svarat på remisser, skrivit debatter och deltagit i möten under hela den processen. I slutet av augusti kallade till exempel kulturminister Jeanette Gustafsdotters statssekreterare Nina Andersson till ett informationsmöte där Fremia och många andra representanter från civilsamhället deltog. Vi uttryckte vår oro bland annat kring den bristande proportionaliteten i åtgärderna och hur de riskerar att slå mycket hårt mot många organisationer.

Fremia fortsätter att aktivt arbeta med frågan inför riksdagsbehandlingen, bland annat möter vi riksdagsledamöter från flera partier veckorna efter valet.