”Fremia vill skapa bästa möjliga förutsättningar för civilsamhället”

Arbetsgivarföreningen Fremia stärker sin position som påverkansorganisation genom att rekrytera Patrik Schröder. Han tillträder en nyinrättad tjänst som samordnare för civilsamhällesfrågor.

– Jag är mycket glad och stolt över att tillträda denna nya tjänst och bli en del av Fremia. Det är oerhört angeläget att Sverige har ett starkt, oberoende civilsamhälle som kan bidra till att möta alla de avgörande samhällsutmaningar vi står inför, säger Patrik Schröder.

Han kommer närmast från en roll som strategisk rådgivare på Rädda Barnen och klev nyligen av som ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning. På Fremia blir ett av huvuduppdragen att, tillsammans med medlemmarna och andra samarbetspartners, bidra till att de grundläggande förutsättningarna för civilsamhället blir så bra som möjligt.

Patrik Schröder kommer bland annat att arbeta vidare med de förslag som togs fram inom projektet Nysta, där Fremia och andra tongivande paraplyorganisationer inom civilsamhället gick samman för att ta fram ett nytt samhällskontrakt. Utgångspunkten för Nystaprojektet är att civilsamhället ska ses som en självklar del i demokratibygget och samhällsutvecklingen, och att det måste återspeglas i den politik som förs.

– Ett av Fremias mål är att skapa bästa möjliga förutsättningarna för civilsamhällets organisationer i Sverige. För att nå dit behöver vi se till att de politiska besluten går i rätt riktning. Rekryteringen av Patrik är ett avgörande steg i det arbetet. Vi är mycket glada över att han börjar hos oss, hans breda nätverk och erfarenhet från civilsamhället kommer att stärka vår position som påverkansorganisation, säger Petter skogar, vd för Fremia.

För ytterligare information kontakta: 
Petter Skogar, vd Fremia, 08 702 54 10, petter.skogar@fremia.se 
Patrik Schröder, samordnare civilsamhällesfrågor, Fremia, 08 702 54 06, patrik.schroder@fremia.se

Visa på Mynewsdesk