Europeisk konferens om sociala ekonomin i Göteborg

7–9 juni 2023

I juni 2023 samlas de viktigaste europeiska aktörerna inom den sociala ekonomin i Göteborg för konferensen ”Social Economy 2023 – Building a stronger and resilient Europe.”

Första halvåret 2023 är Sverige ordförandeland i EU. Konferensen ”Social Economy 2023 – Building a stronger and resilient Europe” lyfter fram den sociala ekonomins roll för att skapa ett starkare och mer sammanhållet Europa. Den planeras i nära samarbete med europeiska experter och intressenter, och den kommer att fokusera på EU:s handlingsplan för social ekonomi och dess genomförande.

Årets konferens bygger vidare på förra årets dito i Strasbourg, ”Social Economy – The Future of Europe”, som ingick i det franska ordförandeskapets officiella program. Den är samtidigt en överbryggning till motsvarande evenemang som kommer att hållas under det spanska ordförandeskapet i San Sebastian, i november 2023.

Dagen innan och efter konferensen kommer det att hållas internationella stämmor och studiebesök hos sociala entreprenörer och innovatörer i regionen.

Konferensen arrangeras av Coompanion i samarbete med REVES, Cecop och Social Economy Europe. Med stöd från Västra Götalandsregionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Mikrofonden och Fremia. Besök konferensens webbplats för biljetter och mer information.