Glöm inte civilsamhället i en kommande energikris

Flera av Fremias medlemmar inom civilsamhället är oroade för hur en kommande energikris skulle kunna komma att slå mot deras verksamhet. Fremia har många medlemmar som har stora lokaler för sina verksamheter och kraftigt höjda energipriser för uppvärmning och el kan få stora konsekvenser.

Regeringen har aviserat stödåtgärder riktade till privatpersoner och företag, för att lindra effekterna av en kommande energikris. Det är givetvis bra. Men tyvärr missas ofta civilsamhället och idéburna aktörer när den här typen av insatser planeras, så var till exempel fallet inledningsvis under pandemin.

Regeringen får den här gången inte glömma bort civilsamhällets organisationer i sina överväganden om hur stödåtgärder ska utformas för att lindra krisens effekter. Fremia har därför tagit kontakt med näringsdepartementet för att uppmärksamma regeringen på att en kommande energikris riskerar att påverka inte bara näringsliv och enskilda medborgare, utan också många civilsamhällesorganisationer kraftigt.

Fremia arbetar även med att upprätta en dialog med Svenska kraftnät som är den myndighet som har i uppdrag att utarbeta stödordningarna.