Ansökan om elstöd för organisationer har öppnat

Nu är det möjligt för företag och organisationer att ansöka om elstöd hos Skatteverket. Det kommer inte att komma några elstödsmedel per automatik, ansökan krävs. Det är endast de som använder el i elområde 3 och 4 som kan ansöka om elstödet. Sista dag att ansöka är 25 september.

Från 30 maj 2023 är det möjligt för företag och organisationer att ansöka om elstöd hos Skatteverket. Ansökan görs på Skatteverkets hemsida där all information som behövs för att göra en korrekt ansökan finns. Utbetalningar sker löpande.

Som ”företag” inkluderar Skatteverket till exempel enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag och föreningar. Företag som ingår i en så kallad intressegemenskap ska söka vid samma tillfälle, då är det en utsedd ingivare för intressegemenskapen som ska göra ansökan.

Skatteverkets definitioner av intressegemenskaper och koncerner bygger på 1 kap. 4 § årsredovisningslagen. Läs mer om vilka som räknas till en intressegemenskap på Skatteverkets webbplats.

Som vi har berättat tidigare är stödets omfattning 0,50 kronor per kWh i elområde 3 och 0,79 per kWh i elområde 4. I elprisområde 1 och 2 betalas inte något stöd ut. Det finns ett tak på hur mycket som kan betalas ut till en juridisk person, eller koncern, på 2 miljoner euro.