Ring ut avtalsår, ring in utvecklingsår

Fremias vd Petter Skogar summerar 2023

Petter Skogar:

"Alla som samlas under Fremiaparaplyet gör skillnad på riktigt i samhället"

Avtalsåret 2023 är snart slut, och det har blivit dags för oss på Fremia – liksom för många andra – att sammanfatta året. Så håll till godo, här är min ”Fremia wrapped” för 2023. Det blir också lite sneak peak inför det nya året.

En hel del av Fremias aktiviteter under 2023 har av naturliga skäl kretsat kring avtalsrörelsen. Många av rådgivarna har under perioder varit fullt sysselsatta i tuffa och ibland utdragna kollektivavtalsförhandlingar. Den här avtalsrörelsen har i mångt och mycket handlat om skademinimering från vår sida, med tanke på det rekordhöga lönemärket vi har haft att förhålla oss till. Jag vet att många av er medlemmar har det riktigt tufft nu i att möta kostnadsökningarna. Glöm inte att ni alltid kan vända er till oss för stöd och råd när det gäller arbetsgivarrelaterade frågor.

Den här avtalsrörelsen har fått oss att börja fundera över märkets konstruktion och behovet av en modernisering av synen på hur märket sätts. Vi har skickat en skrivelse till LO, Kommunal och Medlingsinstitutet där vi sammanfattar vår oro för våra medlemmar i hur de ska kunna klara ytterligare en avtalsrörelse i samma skepnad, och hade en debatt i SvD på samma tema.

Ersättningar måste upp

Den andra sidan av myntet är att, för de verksamheter som helt eller delvis finansieras av offentliga medel, måste ersättningar och anslag räknas upp i paritet med kostnadsökningarna. Det är en av de viktigaste frågorna för Fremias intressepolitiska arbete – som fortsätter att växlas upp, mer om det nedan och i separata årskrönikor.

Jag vet ju också att Fremias medlemsorganisationer är väldigt måna om sina medarbetare och vill kunna betala skäliga och marknadsmässiga löner. Men det är inte lätt när löneökningarna under avtalsperioden ligger på 7,4 procent, samtidigt som exempelvis assistansersättningen bara räknas upp med 4 procent under samma period eller att lönebidragen inte har räknats upp alls sedan 2017.

Fremias digitaliseringsresa fortsätter

Den digitala arbetsgivarservicen har under året utvecklats med steg för steg-guider, ett nytt upplägg för att tillgängliggöra kollektivavtal och ett mer pedagogiskt sätt att informera om avtalsuppdateringar.

Samtidigt som vi gör vad vi kan för att förbättra vår befintliga digitala arbetsgivarservice är vi på full rull med att ta fram en ny, modern upplaga av fremia.se. Jag är riktigt glad över att vi gör det tillsammans med en engagerad medlemspanel som får tycka till om stort och smått – det är ju för er medlemmar webbplatsen ska vara ett stöd i den dagliga verksamheten. En första lansering av nya fremia.se är planerad till sommaren 2024, med fortsatt utveckling efter det. Det här är en av de saker jag verkligen ser fram emot det kommande året, och jag vet att många av er medlemmar också gör det.

En sammanhållande kraft

Jag tror verkligen på att alla de verksamheter som samlas under Fremiaparaplyet gör skillnad på riktigt i samhället – om än på helt olika sätt. Från den lilla föräldrakooperativa förskolan som tillgodoser behov som det kommunala alternativet kanske inte täcker, till Röda Korset som har allt ifrån läxhjälp till livsavgörande närvaro i konflikthärdar världen över. Eller Coopbutiken som är den sista serviceinrättningen på många håll i landet, med både post- och apotekstjänster. Eller det idéburna äldreboendet, som gör det där lilla extra för våra gamla. Vårt jobb på Fremia är att se till att alla era verksamheter får så bra förutsättningar som möjligt att göra allt det där viktiga som ni gör.

Inom kooperationen har vi under året ytterligare fördjupat samarbetet med Svensk kooperation, där stora delar av vårt intressepolitiska arbete på området bedrivs.

Inom idéburen välfärd har stort fokus under året legat på den utökade samverkan med Famna. Vi har ett samarbetsavtal på plats, nu återstår att konkretisera hur det dagliga samarbetet ska se ut. Jag är övertygad om att vi tillsammans med Famnas kansli och medlemmar kan nå ännu längre i utvecklingen av den idéburna sektorn.

Inom civilsamhället arbetar vi på ett övergripande plan, med breda förutsättningsfrågor. Vi är också en möjliggörare som håller ihop satsningar som Civilsamhällesarenan i Almedalen – planeringen inför 2024 års upplaga har precis smugit i gång. Under 2023 har vi lagt en hel del tid på samverkan mellan idéburna aktörer och Arbetsförmedlingen. Vi har också krattat för Fremias verksamhetskommitté inom civilsamhället, som lanseras officiellt i början av 2024 – håll utkik!

En av de aktiviteter inom det intressepolitiska arbetet som fick stort genomslag under det gångna året var den Demoskopundersökning som vi genomförde, och som låg till grund för flera inslag i medierna, både redaktionellt och på debattsidorna. Vi fortsätter använda resultaten i vårt påverkansarbete framöver.

Inom bransch personlig assistans har mycket kretsat kring kampanjen Rimliga villkor som Fremia har tagit initiativ till och som har drivits tillsammans med företrädare för de assistansberättigade. Målet med kampanjen, som drivs vidare under 2024, är en rejält höjd assistansersättning.

Kommunikation på nya sätt

Under året har vi fortsatt slipat på hur vi bäst når ut till er medlemmar, och till den bredare omvärlden. Vi syns alltmer i både debatten och redaktionella medier, vi har lanserat den uppskattade Fremiapodden, ytterligare utvecklat våra nyhetsbrev och fått nästan 1 000 nya följare på vår Linkedinkanal.

Med våra vänner på ny adress

En stor händelse så här i slutet av året var att vi tog vårt pick och pack och flyttade kontoret från city till Krukmakargatan på Södermalm i Stockholm. För egen del trivs jag fantastiskt bra i våra nya lokaler och jag tror att det gäller för oss alla på kansliet. Jag är mycket glad över att alla våra hyresgäster valde att flytta med. Vi har stort utbyte, både i det lilla och det stora, av att vara kontorsgrannar med Coompanion, Giva Sverige, Famna, Forum, Idéburna skolors riksförbund, Omstella, Svensk Kooperation och Sveriges Stadsmissioner.

Och så resten…

Det är omöjligt att sammanfatta allt som Fremia gör i en sådan här årskrönika. Förutom att ta fram så bra kollektivavtal som möjligt, efter rådande förutsättningar, och stötta er medlemmar med löpande arbetsgivarservice, håller vi i utbildningar och företräder er i centrala förhandlingar med fackförbund och i rättsprocesser i Arbetsdomstolen. Både antalet förhandlingar och processer i Arbetsdomstolen har varit rekordmånga under 2023. Vi svarar på remisser, har möten med politiker och andra beslutsfattare, bevakar er medlemmars intressen i olika råd och andra relevanta sammanhang. Och mycket mer.

Nu hoppas vi och ser fram emot ett något lugnare 2024, åtminstone när det gäller kollektivavtalsförhandlingar. Tillsammans med er medlemmar vill vi nu lägga krutet på utveckling – både inom vår arbetsgivarservice, utbildningsutbudet och vårt intressepolitiska arbete.

God jul och gott nytt år,

Relaterat innehåll