Fremia skapar intressepolitisk kommitté för civilsamhället

Fremia fortsätter att ta steg framåt för att vara en samlande kraft för ett intressepolitiskt arbete som ökar civilsamhällets utrymme och förbättrar de övergripande förutsättningarna.

Från 1 januari 2024 inrättas en intressepolitisk kommitté som kommer att fokusera på civilsamhällets förutsättningsfrågor. Kommittén kommer att säkerställa att Fremia arbetar med de frågor och perspektiv på civilsamhällets förutsättningsfrågor som är de mest prioriterade för stora grupper av medlemsorganisationer. Men den kommer också att stå för policyutveckling och beslut.

– Att inrätta en intressepolitisk kommitté är det naturliga sättet att öka medlemmarnas inflytande och involvering i Fremias intressepolitiska arbete. Under hösten 2023 arbetar en valberedning för att hitta de personer som ska arbeta i verksamhetskommittén de första åren. Vi räknar med att vara i gång med kommitténs arbete i början av 2024, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia.

Valberedningen kommer att be om nomineringar till kommittén inom kort.